2. februar 2021 – Endúr har i dag inngått en aksjekjøpsavtale med Jörn Ryberg Holding AB og Cygnus Olor AB om å erverve 100 prosent av aksjene i Marcon, en ledende svensk aktør innen marin infrastruktur og anleggsaktivitet.

Det vises også til børsmelding datert 29. januar 2021 vedrørende det mulige oppkjøpet.

– Marcon er et solid, raskt voksende og svært lønnsomt selskap. Mens Endúr har en sterk posisjon innen marin infrastruktur i Norge, har Marcon et enda sterkere fotfeste innen dette markedssegmentet i Sverige. Selskapene utfyller hverandre godt strategisk. Jeg er svært glad for at Marcon blir del av Endúr og gjør oss i stand til å nå målet vårt om å bli en nordisk markedsleder, sier Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr.

Sterke industrielle synergier
Marcon ble etablert av Jörn Ryberg i 1982 og har siden vokst til å bli markedsledende innen marin infrastruktur i Sverige. Selskapet leverer en rekke tjenester innen marin infrastruktur og marine tjenester samt tilstøtende tjenester som hydrografiske tjenester, mudring, utstyrsutleie, inspeksjonsarbeid og dykkertjenester.

Marcon leverer både som uavhengig entreprenør og underleverandør til bygg- og vedlikeholdsprosjekter. Selskapets hovedkontor ligger i Ängelholm, med ytterligere kontorer i Stockholm, Malmø, Gøteborg, Sölvesborg og Härnösand. Selskapet operer i det svenske markedet gjennom merkevarene Svensk Sjöentrepenad (SSE), Marcon Teknik (MTE), Frog Marine Services (FMS), SVENTAB og Marcon Windpower.

I tillegg til at man nå får en solid svensk enhet i konsernet, ser Endúr og Marcon store synergier mellom de to selskapene. For eksempel vil man ved å kombinere kapasiteten til de to selskapene kunne erstatte underleverandører med internkapasitet – både i markedene for marin infrastruktur og innen akvakultur – med tilhørende positiv effekt på omsetning og lønnsomhet.
– Gjennom å kombinere kapasiteten vår vil vi ikke bare øke utnyttelsen av egen utstyrspark og personell, men også gjøre oss i stand til å vinne større anbud innen marin infrastruktur, legger Hans Olav Storkås til.

Gode økonomiske resultater
I kalenderåret 2020 (Marcons regnskapsår løper fra september til august) hadde Marcon inntekter på 441 millioner svenske kroner og et EBITDA-resultat på 105,9 millioner svenske kroner (Rapporterte SGAAP-tall pluss operasjonelle leasingkostnader), tilsvarende en EBITDA-margin på 24 prosent. Marcon har de siste seks årene levert sterke EBITDA-marginer på omtrent 19-21 prosent (Rapporterte SGAAP-tall pluss operasjonelle leasingkostnader), med EBIT-marginer på 8-10 prosent i samme periode.

Per oktober 2020 hadde Marcon en ordrereserve på 407 millioner svenske kroner fordelt på en svært mangfoldig og solid prosjektportefølje.

– Eierne og ledelsen i Marcon har latt seg inspirere av Endúrs vekstplaner og ambisjonsnivå. Vi tror også vi er en god match for Endúrs hovedsatsningsområder innen marin infrastruktur. Vi kommer til å styrke konsernets portefølje innen bygging og vedlikehold av havner og kaianlegg, undersjøiske kabler og rørinstallasjoner, samt undervannstjenester. Vi ser frem til å dra nytte av disse mulighetene sammen, sier Jörn Ryberg, konsernsjef i Marcon.

Transaksjonen
I henhold til vilkårene i aksjekjøpsavtalen vil Endúr erverve 100% av aksjene i Marcon basert på en selskapsverdi på 460 millioner svenske kroner, som tilsvarer en egenkapitalverdi på 400 millioner svenske kroner. Kjøpesummen skal gjøres opp med 260 millioner svenske kroner i kontantvederlag og 140 millioner svenske kroner i Endúr-aksjer til tegningskurs NOK 1,3308 per aksje. Selgerne har akseptert lock-up på vederlagsaksjene som vil frigis over en periode på 24 måneder.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjenning av ekstraordinær generalforsamling i Endúr og at Endúr har sikret finansiering til kontantdelen av oppkjøpet. Endúr ønsker å finansiere kontantvederlaget gjennom langsiktig gjeld i form av bank- eller obligasjonslån til konkurransedyktige betingelser fra en eller flere tredjeparter.

Artic Securities er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver til Endúr i forbindelse med oppkjøpet.

Transaksjonen forventes gjennomført innen utgangen av mars 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Media
Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr, tel: +47 901 22 744
Øivind Horpestad, styreleder i Endúr, tel: +47 910 00 626

Investorer
Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tel: +47 908 49 772
Øivind Horpestad, styreleder i Endúr, tel: +47 910 00 626

Del