Endúr ASA har inngått avtale om å kjøpe BMO Entreprenør AS. Sammen blir de to selskapene en enda mer komplett tjenesteleverandør til oppdrettsnæringen.

– BMO Entreprenør komplementerer Endúr innen vedlikeholds- og oppgraderingstjenester. Gjennom å kombinere kompetansen og kapasiteten vår vil vi kunne påta oss mye større marine byggeprosjekter som for eksempel anlegg til landbasert oppdrett og offentlig kystinfrastruktur som havner og kaier langs den norske kystlinjen, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr.

Komplementerer oss godt
Selskapet er en tilbyder av vedlikeholds- og oppgraderingstjenester for marine infrastrukturprosjekter i Norge. Selskapet en markedsleder innen vedlikehold av kritisk marin infrastruktur som kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter til offentlige og private kunder i det norske markedet.
BMO Entreprenør har rundt 150 ansatte og hovedkontor i Kongsberg, med regionale kontorer på Askøy og i Ålesund. I 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 480 millioner kroner.
– BMO Entreprenør er en veldrevet virksomhet med en nisjekompetanse som utfyller Endúrs nåværende marine tjenesteportefølje. Særlig spesialisttjenestene innen kaier og havner, inkludert tilknyttede undervannstjenester, kompletterer oss på ypperlig vis, sier Hans Petter Eikeland.

Skal bli ledende på marin infrastruktur
I juni i år offentliggjorde Endúr en ambisjon om å bygge et selskap med driftsinntekter på 2-2,5 milliarder kroner i løpet av de neste to årene. Den viktigste driveren for å nå disse målene er en innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi, som også blir godt tatt imot av kundene i det som er et svært fragmentert leverandørmarked for marin infrastruktur.
Oppkjøpet av BMO Entreprenør er således et viktig skritt mot målsettingen om å bygge Endúr til å bli den ledende marine tjenestetilbyderen i Norge innen 2022.
– Endúrs ambisjon om å skape den ledende marine tjenesteleverandøren i Norge er noe hele teamet vårt stiller seg bak. Vi tror at vår marine infrastrukturkompetanse vil være spesielt viktig for den sterke veksten vi ser innen landbasert oppdrett og den forventede økningen i offentlige investeringer for å tette dagens vedlikeholdsetterslep i norske havner, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør BMO Entreprenør AS.

BMO Entreprenør vil fortsette å operere under sitt nåværende merkenavn. Selskapet er verdsatt til en egenkapitalverdi på 448 millioner kroner i transaksjonen, som ventes å være sluttført i løpet av november 2020.

BMO Entreprenør er nå en del av Endúr.

Del