Endúr Energy Solution AS har signert en intensjonsavtale på kjøp av Caltec Production Solutions Ltd. Dette britiske selskapet er en verdensomspennende leverandør av olje- og gassproduksjonsforbedringsløsninger (IOR) som brukes til å øke produksjonen fra modne olje- og gassfelt og brønner.

-Vi tror at Caltec sin overflate jetpumpe-teknologi kombinert med konstruksjons- og engineering kapasiteten til Endúr Energy Solutions vil kunne være en viktig pådriver i IOR-markedsområdet fremover.  Vi er alltid på jakt etter teknologi som kan forbedre ytelsen og minimere våre kunders karbonavtrykk, sier fungerende CEO Eirik Berge i Endúr Energy Solutions.

I tillegg til IOR løsninger for modne felt, vil Endúr og Caltec også kunne tilby tjenester innen flerfase applikasjoner egnet for nye installasjoner.

-Den internasjonalt anerkjente teknologien vi kan tilby gjør det mulig for olje- og gassoperatører å hente ut ytterligere reserver som allerede er i reservoaret. Teknologien vil åpne for både forbedret produksjon, utvidet økonomisk levetid for felt og redusert miljøpåvirkning, sier CEO Najam Beg i Caltec Production Solutions Ltd.

Caltec Production Solutions Ltd. har siden 2009 utført 150 vellykkede installasjoner i det internasjonale markedet. Største kunde er Saudi Aramco med 13 installasjoner, i tillegg til BP, Shell, Exxon, Total, Petronas, E&I, Murphy Oil, Perenco og andre store operatørselskap. Kjøpet av Caltec Production Solutions Ltd er med forbehold om gjennomført Due Diligence og styregodkjenning. Transaksjonen er planlagt ferdigstilt i 4. kvartal 2019. For mer informasjon om selskapet, se www.caltec.com

Endúr Energy Solutions AS er godt etablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger med lang erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore. Selskapet er et heleid datterselskap av børsnoterte Endúr ASA som er et vestlandsbasert industrikonsern med klare ambisjoner om å vokse videre innenfor de tre markedsområdene akvakultur, maritim service og energi.

Kontaktpersoner:

Hans Petter Eikeland, CEO Endúr ASA and styreleder i Endúr Energy Solutions, tlf. 932 08 177
Najam Beg, CEO i Caltec Production Solutions Ltd, tlf. + 44 7921 713007
Eirik Berge, fungerende CEO Endúr I Energy Solutions, tlf.  905 15 695

Del