Ny konsernsjef i Endúr, Hans Olav Storkås, er ikke i tvil, Endúr blir et svært spennende sted å være fremover.

– Det har skjedd mye i Endúr den siste tiden, og det kommer til å skje mye fremover også, sier konsernsjef i Endúr, Hans Olav Storkås.
Det er en svært erfaren leder som nå har tatt over roret på Endúr-skuten. De siste vel to årene har han ledet NRC Group Norge. Før dette var Storkås i mange år direktør i bygg- og anleggsgiganten AF Gruppen.
– Endúr er et veldig spennende selskap, og kompetansen som de ulike selskapene i konsernet besitter er unik. Sammen skal vi skape store ting fremover, sier Storkås.

Nye Endúr
Med seg på laget har Storkås fått Lasse Kjelsås som konsernets nye finansdirektør. Kjelsås har utstrakt erfaring fra olje- og gassbransjen og har de siste årene jobbet både i Oslo og Houston. Han kommer opprinnelig fra Bergen og sin første jobb hadde han som finansanalytiker hos Vital, nå DNB, i nettopp Bergen.
Med ny konsernledelse på plass, har også kursen for konsernet blitt tydeligere.
– Vi kommer fremover til å rendyrke satsingen på de to forretningsområdene Marin Infrastruktur og Akvakultur. De siste tilskuddene til konsernet, BMO Entreprenør, som i oktober ble en del av Endúr-familien, og Artec Aqua som kom til for bare noen uker siden, både bekrefter og forsterker denne spissingen, sier Storkås.
Dette er to forretningsområder hvor ledelsen av selskapet ser betydelige vekstmuligheter.
– Det er derfor strategisk riktig å dreie konsernet i en slik retning. Med de to siste forsterkningene er vi svært godt rustet for å ta en ledende posisjon i disse segmentene, sier Storkås.

Viktig for gamle Endúr
Selv om konsernets siste forsterkninger naturlig nok vil spille en viktig rolle fremover, så består Endúr-familien også av en rekke andre selskaper som vil være sentrale i selskapets videre satsing.
– Vi er i ferd med å transformere Endúr over i et nytt og mer fremtidsrettet segment. Dette er en prosess som er avhengig av, og også vil bidra til å styrke den gamle delen av konsernet, sier Storkås.
Det betyr at både Endúr AAK, Endúr Sjøsterk, Endúr Maritime, ØPD og Installit er avgjørende for selskapets videre utvikling og suksess. Noen av disse selskapene faller naturlig inn i de to nye forretningsområdene, mens andre faller inn under forretningsområdet Maritim & Energi, som er en videreføring av selskapets eksisterende forretningsområder.
– Vi vil fremover jobbe aktivt og målrettet for å hente ut synergiene mellom de nye selskapene og de eksisterende selskapene i konsernet. Mens noen av disse har sammenfallende kompetanse, så vil andre i større grad ha funksjoner som støtter opp på tvers av selskapene. Alle er imidlertid viktige brikker i utviklingen av et slagkraftig konsern, sier Storkås.

– Change is a constant
Noe som kjennetegner utvikling og Endúr er at «det eneste konstante er endring», noe siste tids hendelser har slått uomtvistelig fast.
– Skal man overleve i en verden i endring må man være forberedt og klar for raske retningsskifter. Endúr står nå ved et veiskille hvor vi er på full fart over i et mer bærekraftig og fremtidsrettet segment. Jeg har bare vært en del av konsernet i noen uker, men det jeg så langt har sett gjør meg svært optimistisk. Selskapene i konsernet har solide posisjoner i sine segmenter, samtidig som de besitter en kompetanse som raskt kan transformeres til de nye forretningsområdene. Jeg er derfor overbevist om at konsernet, men også enkeltselskapene, i løpet av denne prosessen vil stå betydelig sterkere enn vi gjør i dag. Dette er starten på en spennende reise som kommer til å styrke alle medlemmene av Endúr-familien, sier Storkås.

Del