15. januar 2021 – Styret i Endúr Industrier AS har i dag meddelt Stavanger tingrett at man begjærer oppbud i selskapet.

Endúr Industrier AS leverer fabrikasjonstjenester til offshorenæringen. Virksomheten har gått med underskudd over lengre tid. Kombinasjonen av svake økonomiske resultater over tid samt lav ordrereserve og dårlige markedsutsikter har fått styret i Endúr Industrier AS til å konkludere at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er til stede, og at et oppbud av virksomheten er den eneste fornuftige alternativet. Styret har forsøkt å finne kjøpere av selskapet, men uten å lykkes.

– Selv om dette er en trist dag for de 23 ansatte som påvirkes av beslutningen, ville det vært uansvarlig å fortsette med å skyte inn kapital i en ulønnsom virksomhet som verken er økonomisk bærekraftig eller ansett som kjernevirksomhet for Endúr ASA, sier Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr ASA.

I juni i fjor offentliggjorde Endúr en strategisk retningsendring for selskapet. Marin infrastruktur og tjeneste- og prosjektleveranser til akvakulturnæringen ble identifisert som kjernevekstområder. De seneste månedene har Endúr ervervet to svært lønnsomme virksomheter innen disse to bransjene, henholdsvis BMO Entreprenør AS og Artec Aqua AS. Endúr ASA vil fremover fokusere all sin innsats på kjernevirksomheten i konsernet, og oppbudsbegjæringen av Endúr Industrier AS bidrar til å understreke denne forpliktelsen.

– Vi har en plikt til å forvalte eiendelene våre på en mest mulig verdiskapende måte. På egen kjøl er Endúr Industrier AS insolvent, og har vært det en stund. Å holde Endúr Industrier AS i gang koster Endúr ASA omtrent 1,5 millioner kroner i måneden. Siden utsiktene for selskapet er dårlige, kan disse midlene bedre brukes til å videreutvikle kjernevirksomheten vår innen marin infrastruktur og akvakultursektoren, sier Hans Olav Storkås.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media
Hans Olav Storkås, CEO of Endúr, tel: +47 901 22 744

Del