Det vises til børsmelding fra Endúr ASA («Endúr» eller «Selskapet») publisert 29. juni 2020, vedrørende en planlagt rettet emisjon for å innhente inntil NOK 100 millioner i bruttoproveny ved utstedelse av nye aksjer i selskapet («Den Rettede Emisjonen»). Selskapet har gleden av å melde at Den Rettede Emisjonen har vært vellykket, og at det har fått tilsagn om tilførsel av NOK 100 millioner i bruttoproveny gjennom Den Rettede Emisjonen, basert på utstedelse av 66 666 667 nye aksjer («Tilbudsaksjene») med en tegningskurs på NOK 1,50 per Tilbudsaksje.

Den Rettede Emisjonen, som var vesentlig overtegnet, fant sted gjennom en akselerert bookbuilding-prosess tilrettelagt av SpareBank 1 Markets AS («SpareBank 1 Markets») som Lead Manager og Bookrunner og Norne Securities AS som Co-manager (samlet «Tilretteleggerne») etter åpningstidens slutt på Oslo Børs 29. juni 2020. Som følge av den Rettede Emisjonen har styret i medhold av en fullmakt som ble tildelt styret («Styret») av Selskapets ordinære generalforsamling 18. juni 2020, besluttet å øke Selskapets aksjekapital med NOK 666 666,67 ved utstedelse av Tilbudsaksjene.

Som opplyst i Selskapets børsmelding 18. juni 2020 vedrørende fusjonen med Oceano AS («Oceano») («Fusjonen», som blant annet er betinget av godkjennelse fra ekstraordinære generalforsamlinger i Selskapet og Oceano), vil nettoprovenyet fra Den Rettede Emisjonen vil bli benyttet til å tilføre det fusjonerte selskapet en god kapitalbase for videre konsolidering i tillegg til å sikre sunn finansiering av dagens arbeidskapitalbehov.

Fullstendig børsmelding knyttet til overnevnte kan leses her: https://endur.no/investor-relations/stock-exchange-notices/

Del