Styret i Endúr ASA («Endúr») har inngått en intensjonsavtale med aksjonærene i Oceano AS («Oceano») om en sammenslåing av Endúr og Oceano. Transaksjonen er tenkt gjennomført som en fusjon, med Endúr som overtakende selskap, med oppgjør i aksjer i Endúr. Det er forutsatt et bytteforhold på 50/50.

Oceano er et nyetablert konsern som omfatter selskapene ØPD AS («ØPD») og Installit AS («Installit») med datterselskaper. Oceano er en ledende aktør innenfor sine satsingsområder, og leverer komplette infrastrukturløsninger i marine omgivelser, med fokus på prosjektering og installasjon av sjøledning/kabel til akvakultur, vann og avløp samt energi. Konsernet tilbyr også engineering-løsninger, og leverer konstruksjoner i polyetylen til bruk i marine omgivelser.

En sentral del av Endúrs strategi er lønnsom vekst gjennom konsolidering og oppkjøp. Avtalen med Oceano er første skritt. Markedene for marine tjenester er i vekst, og det er store muligheter for Endúr til å ta en ledende posisjon i en fragmentert sektor.

Oceano har i overkant av 130 ansatte, og omsatte i 2019 for ca 300 millioner kroner og leverte en justert EBITDA på ca 16 millioner kroner. Øivind Horpestad, gründer og tidligere daglig leder i NRC Group, er styreleder i Oceano, og er tiltenkt rollen som styreleder i Endúr. Sammen med ledende ansatte i Installit, er investorene Arne Blystad (Songa Investments), Ketil Skorstad (Tigerstaden Marine) og Kristian G. Lundkvist (Middelborg Invest) store eiere i Oceano.

Endúr planlegger en emisjon for å gi det sammenslåtte selskapet en god kapitalbase for videre konsolidering, i tillegg til å sikre en sunn finansiering knyttet til dagens arbeidskapitalbehov. Toneangivende aksjonærer i Endúr og Oceano har signalisert at de ønsker å delta i emisjonen, herunder å bidra som garantister. Selskapet vil komme tilbake med nærmere detaljer rundt emisjonen så snart nødvendige avklaringer foreligger.

Intensjonsavtalen er styregodkjent i begge selskapene, og har støtte fra mer enn 2/3 av aksjonærene i hvert av selskapene. Det er igangsatt en gjensidig selskapsgjennomgang (due diligence), som skal gjennomføres før endelige avtaler og vedtak. Transaksjonen forventes sluttført i 3. kvartal 2020.

«Oceano tilfører Endúr solid kompetanse og sterk operasjonell drift innen marine tjenester. Sammen med konsernets allerede godt etablerte virksomheter, blir det sammenslåtte Endúr en ledende marin entreprenør- og tjenesteleverandør», sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr.

«Transaksjonen styrker en allerede lønnsom kjernevirksomhet i Endúr, samtidig som den tilfører oss en vesentlig aktivitetsøkning og en komplementær kompetanse. Oceano er allerede godt etablert i markedet og vi ønsker med dette oppkjøpet å stake ut en enda tydeligere retning for Endúr ved å fokusere på marin infrastruktur hvor eksisterende markeder som akvakultur og fornybar energi blir stadig viktigere for oss. Oppkjøpet forventes å gi betydelige synergier og åpner opp for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter», påpeker Eikeland.

Også styreleder Øivind Horpestad i Oceano ser et stort potensial i transaksjonen:

«Oceano har en strategisk målsetning om å være en konsolidator innenfor sine eksisterende forretningsområder.  Ved å la Oceano bli en del av Endúr, danner vi et sterkt fundament med muligheter for videre vekst også inn mot nye geografiske områder», sier Horpestad.

Kontaktpersoner:

Hans Petter Eikeland, CEO i Endúr ASA, tlf 932 08 177

Øivind Horpestad, styreleder i Oceano AS, tlf 910 00 626

Ivar-Andreas Monefeldt, CEO i Oceano AS, tlf 928 03 203

Del