Endúr ASA (Endúr) har inngått en avtale med DeepOcean Group (“DeepOcean”) om salg av Installit AS og dets datterselskaper (Installit).

Endúr ASA vedtok medio 2020 en strategisk retningsendring, og definerte marin infrastruktur og løsninger for landbasert akvakultur som konsernets viktigste fokusområder. De mest vesentlige elementene i implementeringen av denne strategiske omdirigeringen har involvert oppkjøpet av BMO Entreprenør AS i slutten av 2020, etterfulgt av oppkjøpene tidlig i 2021 av Marcon-Gruppen i Sverige AB og Artec Aqua AS, alle ledende selskaper i sine respektive markeder med historie om lønnsom vekst. En integrert del av denne strategiske omstillingen innebærer å forplikte all Endúrs kapital og ressurser til gruppens kjernefokusområder.

Installit, et heleid datterselskap av Endúr, er et ingeniør- og teknologiselskap som tilbyr prosjektledelse og ingeniørtjenester innen undervannskabelinstallasjon og marine operasjoner for marin og fornybar industri.
DeepOcean tilbyr undersøkelser, prosjektering, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og resirkulering til offshore-baserte industrier.

«Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet med DeepOcean om kjøp av Installit. Installit har en veletablert og anerkjent ekspertise innen sin del av markedet, og vi er triste over å skille oss fra mange flotte, positivt innstilte kolleger. Samtidig erkjenner vi at Installits kompetanse og ressurser kan utnyttes mer fordelaktig som en del av DeepOcean, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr ASA.

Kjøpesummen på NOK 20,8 millioner for 100 % av aksjene i Installit gjøres opp kontant. Salget av Installit vil gi Endúr et regnskapsmessig tap på cirka 22,9 millioner kroner.
«Vi er absolutt svært motvillige til å pådra oss tap fra noen del av vår virksomhet,» fortsetter Jeppe Raaholt, «og vi var veldig oppmerksomme under denne prosessen på det negative gapet mellom den foreslåtte transaksjonsverdien og den bokførte verdien av vårt Installit-eierskap. Men siden Installit ikke lenger med rette kan anses som å være en del av  Endúrs absolutte kjerneaktiviteter og strategi, gir dette salget en ytterligere bekreftelse på vår urokkelige forpliktelse til selskapets fokusområder innen marin infrastruktur og akvakulturløsninger.»

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Media: Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr, tlf: +47 976 69 759
Investorer Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: +47 908 49 772

Del