29. januar 2021 – Endúr ASA (Endúr) er i sluttfasen av en eksklusiv forhandling vedrørende et potensielt nytt oppkjøp innen sektoren marin infrastruktur. Om oppkjøpet lykkes vil det være Endúr sitt tredje oppkjøp under Selskapets nye strategi. Endúr har nylig kjøpt to svært lønnsomme selskaper, BMO Entreprenør AS og Artec Acqua AS.

Dersom oppkjøpet lykkes, vil aksjekjøpsavtale for oppkjøpet signeres innen utløpet av februar 2021. Med forbehold om endelig avtale vil Endúr erverve 100% av aksjene i målselskapet, samtidig som nåværende aksjeeiere i målselskapet vil forplikte seg til å reinvestere 35 % av det totale vederlaget i aksjer i Endúr med en lock-up avtale. Foreløpig avtalt transaksjonsverdi verdsetter målselskapet til en selskapsverdi (EV) på ca. NOK 450 millioner. Basert på et forventet EBITDA-resultat på omtrent NOK 95 millioner for de siste tolv månedene tilsier det en EV/EBITDA multippel på 4.7x (alle tall er basert på lokal GAAP rapportering og derav med forbehold om endringer som oppstår fra reklassifisering av eksempelvis leasingkostnader ved konvertering til IFRS). Målselskapet har vært en ledende aktør i segmentet for marin infrastruktur i mange år og har en årlig omsetningsvekst (CAGR) på over 10 % de siste fire årene.

“Oppkjøpet vil passe svært godt til vår vekststrategi innen marin infrastruktur. Endúrs proforma omsetning for 2020 vil overskride NOK 2 milliarder etter oppkjøpet, noe som innebærer at vi når vårt omsetningsmål for 2022 betydelig før tiden. I tillegg har målselskapet levert sterke marginer kombinert med en stabil vekst over tid”, sier Hans Olav Storkås, CEO i Endúr.

Endelig transaksjonspris og gjennomføring av oppkjøpet er betinget av endelig avtale, styregodkjennelse i Endúr, godkjennelse av generalforsamlingen i Endúr og at Endúr har oppnådd tilstrekkelig finansiering av kontantvederlaget i oppkjøpet. Endúr har som mål å finansiere kontantvederlaget i oppkjøpet med langsiktig gjeld i form av bank- eller obligasjonslån til konkurransedyktige betingelser fra en eller flere tredjeparter.

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Endúr i forbindelse med oppkjøpet.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Media
Hans Olav Storkås, CEO Endúr, tel: +47 901 22 744
Øivind Horpestad, Styreleder Endúr, tel: +47 910 00 626

Investorer
Lasse B. Kjelsås, CFO Endúr, tel: +47 908 49 772
Øivind Horpestad, Styreleder Endúr, tel: +47 910 00 626

Del