30. October 2020 – I forbindelse med annonseringen av oppkjøpet av BMO Entreprenør AS (BM), har Endúr ASA oppdatert sin selskapspresentasjon. Presentasjonen ligger vedlagt i denne meldingen. I tillegg kan aksjonærer, investorer og analytikere se en video webcast av presentasjonen. Webcasten, hvor CEO i Endúr Hans Petter Eikeland og CFO Nils Hoff, kan sees her:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201027_7

I tillegg til det som kom frem i børsmeldingen 19. oktober, så har Endúr fått lånefinansiering fra SR-Bank på 135 millioner kroner, som sammen med eksisterende midler og et forpliktende aksjonærlån vil fullfinansiere BMO-transaksjonen.

Slutt.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Media: Hans Petter Eikeland, CEO i Endúr ASA, tel: +47 932 08 177
Investors: Nils Hoff, CFO i Endúr ASA, tel: +47 930 92 346

Endur company presentation 30.10.2020

Del