Endur ASA har tatt en rekke ulike grep for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset og samtidig ivareta driften og leveransene til kundene. Hensynet til liv og helse er alltid Endur ASA sin første prioritet, og de gjennomførte tiltakene for å verne ansatte og de som arbeider på konsernets lokaliteter er gjort i tråd med myndighetenes krav, anbefalinger og reguleringer.

Da det er knyttet meget stor usikkerhet til utviklingen både i markedet generelt og hos flere av våre kunder, ser vi at  dette også påvirker Endur ASA sin aktivitet og økonomiske situasjon. Det er derfor nødvendig å gjøre kostnadstilpasninger og likviditetsfremmende tiltak for å sikre videre lønnsomhet og drift av selskapet.

Selskapene i segment Maritime og i segment Energy har denne uken iverksatt midlertidige permitteringer for mer enn halvparten av arbeidsstyrken. Dette skyldes i hovedsak en utsettelse av planlagte prosjekter, og per dato er det ikke grunn til å anta at inngått ordrereserve eller eksisterende rammeavtaler har tapt seg i verdi.

I segment Akva er det per dato tilnærmet ondinær drift med en begrenset effekt av koronaepedemien.

Overnevnte situasjon vil kunne endre seg i alle segmentene dersom det gjøres nye eller andre nasjonale og internasjonale tiltak som påvirker tilgang til arbeidskraft, varer og øvrige tjenester.

Kontaktperson:

COO Nils Hoff i Endúr ASA, tlf. 930 92 346

Del