Styret i Endúr Energy Solutions AS (selskapet) konkluderer med at det nå ikke foreligger grunnlag for fortsatt drift og valgte sent i går kveld å begjære oppbud i selskapet. En begjæring om dette vil nå bli levert Stavanger Tingrett.

Styret i selskapet har sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet over tid arbeidet med alternative strukturelle og finansielle løsninger som kunne gi en positiv drift i selskapet, men uten å lykkes.  En vesentlig svekking av driftsresultatene gjennom 4. kvartal har vanskeliggjort dette arbeidet. Ny selskapsledelse som ble hentet inn november 2019 vurderer i tillegg verdien av selskapets ordrereserver til å være vesentlig lavere enn estimert av tidligere ledelse.

Foreløpige regnskapstall for Endur Energy Solutions AS for 2019 indikerer et underskudd på NOK 20 millioner av en omsetning på NOK 116 millioner. Underskuddet i 4. kvartal 2019 alene er i foreløpige regnskapstall estimert til NOK 15 millioner.

Styret i selskapet anser i sum at vilkårene for å begjære konkurs foreligger i henhold til konkursloven § 60, jf §§ 61, 62, og 66.

Hans Petter Eikeland, som er styreleder i Endúr Energy Solutions AS og konsernsjef i morselskapet Endur ASA, beklager sterkt at styret nå har funnet det nødvendig å melde oppbud i det Stavanger-baserte selskapet med kontorer på Forus og en fast stab på rundt 40 personer.

– Endur Energy Solutions AS kom inn i konsernet for ett år siden, og hadde med seg flere rammeavtaler knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet. Dessverre har en ikke lykkes i å materialisere disse rammeavtalene til å gi tilfredsstillende aktivitet og lønnsom drift. Selskapet har heller ikke gjennom dette året lykkes med å hente inn nye oppdrag av betydning fra verken on- eller offshoremarkedet. I sum så har dette påført selskapet en belastning som ikke lenger forsvarer grunnlaget for fortsatt drift, sier Eikeland.

Endur Energy Solutions AS har i dag to datterselskaper; Endúr PMAE AS og Endúr Industrier AS. Endur PMAE AS vil også bli begjært konkurs i og med at driften i dette selskapet er direkte relatert til personellutleie til morselskapet. Dette selskapet har per i dag ca 50 ansatte. Når det gjelder Endur Industrier AS så vil det være opp til bostyret i Endur Energy Solutions AS å ta stilling til videre fremtid for dette selskapet.

– Endúr Industrier AS med base i Dusavika utenfor Stavanger har levert en solid drift gjennom hele 2019. Dette datterselskapet til Endur Energy Solutions AS har etter vår mening en attraktiv posisjon som vi tror kan videreutvikles ytterligere med nye eiere, sier Hans Petter Eikeland.

Kontaktperson:

Hans Petter Eikeland +47 932 08 177

Del