Endúr ASA fikk i 2. kvartal en samlet omsetning på NOK 141 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 9,4 millioner kroner. Ordreboken ved utgangen av 2. kvartal var på NOK 818 millioner.

«Vi har på nytt levert et kvartal som viser lønnsomhet og fortsatt økning i aktiviteten i konsernet. Ambisjonene om videre vekst er fortsatt til stede», oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland. Han peker på at styret i den videre vekstprosessen legger til grunn tiltak som ytterligere vil styrke konsernets inntjening og aktivitet.

«For Endúr ASA vil det være viktig å prioritere tiltak som kan øke selskapenes attraktivitet og konkurransekraft i de markedene der en allerede har etablerte posisjoner. Samtidig vil det være en sterk fokus på løpende justeringer av eksisterende drift for å sikre den ønskede lønnsomhetsgraden», sier Eikeland.

Konsernsjefen er i sum godt fornøyd med at konsernet i 2. kvartal kan vise til både økt omsetning og bedre resultat.

«Innenfor segmentet Energi er det positive resultatet i kvartalet knyttet til engangseffekter og tilbakeførte avsetninger. De to øvrige segmentene Maritime og Aqua har i kvartalet hatt en sterk operasjonell drift med tilfredsstillende lønnsomhet. Kvartalstallene bekrefter således viktigheten av å være tilstede innenfor ulike segmenter», påpeker Eikeland og viser vil at dette gir konsernet en mere robust plattform i forhold til markedssvingninger.

Eikeland vurderer markedsutsiktene som positive for alle tre segmentene.

«Vi ser fremdeles et spennende vekstpotensialet innenfor alle våre tre segmenter Energy, Maritime og Aqua. Sesongbaserte svingninger vil medføre lavere omsetning i inneværende kvartal. For 2. halvår samlet så opprettholder vi ambisjonen om fortsatt lønnsom vekst for Endúr ASA», sier Eikeland.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Morten Riiser, tlf. 406 39 734

Del