21. mai 2021 – Endúr ASA (Endúr) leverte konsoliderte proformainntekter på 424,6 millioner kroner i første kvartal 2021, ned fra 473,1 millioner i samme kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av utfasing av prosjekter.

Justert proforma EBITDA-resultat eksklusiv transaksjonskostnader og engangs restruktureringskostnader var NOK 21,6 millioner (NOK 45 millioner). Endurs ordrereserve var 2,5 milliarder kroner ved utgangen av årets første kvartal.

De konsoliderte proformatallene inkluderer de to oppkjøpene som ble gjennomført i første kvartal: Artec Aqua, en ledende totalleverandør av landbaserte akvakulturanlegg og løsninger, og den svenske marine infrastrukturgruppen Marcon, samt oppkjøpet av BMO Entrepenør gjennomført i 4. kvartal 2020. Proformatallene ekskluderer de nedlagte virksomhetene ØPD AS og Endúr Industrier AS.

“Årets første kvartal var et stort transformasjonskvartal. Vi fullførte de akkretive oppkjøpene av Artec Aqua og Marcon, og avviklet de tapsgivende enhetene til ØPD og Endúr Industrier. I tillegg startet vi en ny ledergruppe og gjennomførte en fullstendig refinansiering av konsernets rentebærende gjeld. Fremover vil det være mindre fokus på strukturelle endringer og mer vekt på å realisere inntektssynergier mellom de forskjellige Endúr-enhetene, sier Hans Olav Storkås, administrerende direktør i Endúr.

Endúr leverte konsoliderte proforma-inntekter på NOK 424,6 millioner i første kvartal 2021 (473,1) og et justert proforma EBITDA-resultat på NOK 21,6 millioner (45). EBIT var NOK 41,6 millioner (12,4). Ordrereserven var på 2,5 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Etter en rekke strukturendringer det siste året, er dagens Endúr en ledende leverandør av marine infrastruktur og landbaserte havbruksløsninger. Fremover vil konsernet gjennomføre rapportering av forretningssegmenter gjennom to kjernevirksomhetssegmenter: Marine Infrastructure and Aquaculture Solutions, pluss et tredje segment bestående av Endúrs eldre virksomheter og konsernfunksjoner.
Marine Infrastructure segmentet, som inkluderer enhetene BMO Entreprenør, Marcon og Installit, opplevde et forventet sesongmessig lavere aktivitetsnivå i første kvartal. En uvanlig kald svensk vinter, med frosne vannveier og ispakkede havner til og med i Sør-Sverige, kombinert med Covid-19 nedleggelser, påvirket Marcons aktivitetsnivåer ytterligere i kvartalet. BMO Entreprenør leverte imidlertid et historisk sterkt første kvartal, vant flere nye kontrakter og kjøpte boet og nøkkelpersonell fra konkursen i ØPD AS. Totalt leverte Marine infrastruktur-segmentet proformainntekter på 181,8 millioner kroner (204,7) og et proforma EBITDA-resultat på 24,6 millioner kroner (19,4).

Aquaculture Solutions-segmentet, som består av Artec Aqua og Endúr Sjøsterk, leverte proformainntekter på 177,4 millioner kroner (196,7) og et EBITDA-resultat på 5,5 millioner kroner (23,2). Første kvartal markerte en periode med redusert aktivitet for Artec Aqua ettersom to store prosjekter ble avsluttet, mens man forberedte påbegynnelse av byggingen av to nye prosjekter. Artec Aqua forventer og planlegger høyere aktivitet gjennom resten av 2021, sikret gjennom selskapets betydelige ordrereserve.

“Vi har en sterk ordrereserve og forventer høyere aktivitetsnivå i både segmentene Marine Infrastructure og Aquaculture Solutions fremover. Anbudsaktiviteten er fortsatt høy. Vi beholder våre positive utsikter for 2021, sier Hans Olav Storkås.

Del