Endúr ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling torsdag 18. juni 2020 kl. 13.00 i møtelokale hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Christies gate 3 A (Bergen).

Innkalling til generalforsamlingen er vedlagt denne børsmeldingen.  Valg- og godtgjørelseskomiteen sine innstillinger vil blir kunngjort i egen børsmelding og på selskapets hjemmeside.

Vedlagte innkalling blir også distribuert per post til Endúr ASA sine registrerte aksjonærer pr dato.

Endur ASA – Innkalling til GF 18. juni 2020 

Del