Endúr ASA holdt en ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2021. Møtet ble holdt digitalt og på kontorene til Wikborg Rein i Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.

Ekstraordinær generalforsamling godkjente alle forslag i innkallingen til generalforsamlingen av 21. september 2021, inkludert fullmakt til selskapets styre til å øke aksjekapitalen med inntil 3.100.000 kroner, som blant annet skal brukes til å gjennomføre det planlagte aksjekapitaløkning varslet i selskapets børsmeldinger 1. september 2021, og i forbindelse med fremtidige vekstinitiativer.

Signerte referater fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli tilgjengeliggjort på selskapets webside, www.endur.no.

Denne informasjonen er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media – Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr, tlf .: 976 69 759

Investorer – Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf .: 908 49 772

Del