29. april 2022 – Endúr ASA har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2021.

Årsrapporten, slik den er godkjent av selskapets styre, er vedlagt denne kunngjøringen og er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: https://endur.no/investor-relations/financial-reports/

Det er visse avvik, mellom ureviderte delårsresultater for helåret 2021 som ble publisert 25. februar 2022 og årsresultatene som publiseres i dag. Disse endringene styrker totalt Endúrs resultat etter skatt for 2021 med 17 millioner kroner, fra -69 millioner kroner til -52 millioner kroner, og øker deretter konsernets egenkapitalandel med 1,1 % til 35,8 % per 31. desember 2021. Se videre forklaring av de to hovedendringene nedenfor:

  1. Negativ skattekostnad (skatteinntekt) er 45,1 millioner kroner i 4. kvartal 2021, mot 6,1 millioner kroner rapportert i delårsresultatet for 4. kvartal/helår 2021, på grunn av aktivering av den totale utsatte skattefordel i konsernet. Etter oppkjøpene av BMO Entreprenør AS og Artec Aqua AS, selskaper som tjener positivt skattepliktig overskudd, har konsernets skatteberegning ved årsslutt fastslått at Endúr er berettiget til å innregne 100 % av sin utsatte skattefordel.
  2. Av- og nedskrivninger er 142 millioner kroner i 2021 mot 120,6 millioner kroner rapportert i delårsresultatet for hele året. Differansen er resultatet av (i) en goodwillnedskrivning på NOK 22,8 millioner etter salget av Installit AS og dets datterselskaper, som annonsert 7. april 2022; og (ii) en reversert amortisering på NOK 1 million i Marcon etter IFRS-justering av goodwill ved utgangen av året.
    Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media

Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr, tlf: +47 976 69 759

Investorer

Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: +47 908 49 772

Om Endúr ASA

Endúr ASA (OSE: ENDUR) er en ledende leverandør av bygge- og vedlikeholdsprosjekter og tjenester for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert akvakultur, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Selskapet og dets datterselskaper tilbyr også et bredt spekter av andre spesialiserte prosjekt- og marinetjenester. Endúr ASA har hovedkontor i Bergen, Norge. Se www.endur.no

Endur – Annual Report 2021- web

 

Del