I 2026 skal den nye Sotrabroen stå ferdig. Første del av byggeprosjektet er godt i gang og Endúr AAK spiller en sentral rolle i arbeidet.

– Vi er i gang med å flytte høyspentkablene som går i luften over Knarreviksundet inn i tunnel, for så å legges i brospennet under den eksisterende Sotrabroen, sier Gisle Rune Drivenes, som er prosjekt avdelingsleder i Endúr Aak.

Mye kabel
Når den nye firefelts broen kommer over Knarreviksundet i 2026 skal den gå i samme traseen som dagens høyspentledning. Det betyr at høyspentforbindelsen må flyttes. Kablene legges i tunnel på begge sider av broen, mens den krysser fjorden i rammeverket som er under eksisterende bro.
Til sammen er det ni kabler (seks 420 (300) kV-kabler og tre 132 kV-kabler), hver med en lengde på 4,5 kilometer, som skal legges. Hvert kabelstrekk kommer i lengder på 1500 meter, der 1000 meter ligger under broen. Samlet veier alle kablene cirka 150 tonn som blir ny vekt på broen. 
– Det er mye kabel som skal på plass, og det er en fysisk krevende jobb, sier Drivenes.
Det er Statnett og BKK Nett som er ansvarlige for kabelflyttingen, mens Endúr AAK er en av de utførende entreprenørene.

På prosjektet ut året
Det nye Sotrasambandet er et lenge etterlengtet bro- og veiprosjekt som knytter Sotra til Bergen og fastlandet med en ny firefelts vei. Eksisterende veisystem og bro har sprengt kapasitet, og i tillegg er det forventet ytterligere vekst i trafikken de kommende årene. Det var derfor en gledens dag da anbudskonkurransen til Sotrasambandet ble lyst ut på lille julaften i fjor.
– Omleggingen av høyspentkabelen er på mange måter det første fysiske skritter i retning av det nye Sotrasambandet, sier Drivenes.
Endúr AAK har jobbet på prosjektet siden midten av mai og skal fortsette med full styrke ut året.
– Vi har fem medarbeidere som jobber fast på dette prosjektet ut året. Det har vært et omfattende og spennende prosjekt, sier Drivenes, som legger til at BKK Enotek, som er entreprenør på prosjektet, både er en glimrende kunde og samarbeidspartner.

I tråd med strategien
De nye kablene planlegges å settes i drift i januar 2021. Samtidig starter arbeidet med å rive ni høyspentmaster som har holdt oppe dagens kabel. Arbeidet med selve broen tar noen år og etter planen skal Sotrabroen, som er en del av Sotrasambandet, stå ferdig i 2026. Sambandet vil da løse en trafikal floke som lenge har plaget en av Stor-Bergens viktigste regioner.
CEO i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland, er glad for at selskapet kan spille en viktig rolle i prosjekter som har avgjørende, strukturell betydning for en hel region.
– Infrastrukturprosjekter er et av våre viktigste satsingsområder, og et område hvor Endúr har bygget opp en betydelig kompetanse. De ulike selskapene i konsernet kan alene, men ikke minst sammen, løfte krevende prosjekter, sier Eikeland.

Vil du vite mer om hva Endúr AAK kan tilby av tjenester, ta kontakt med: 
Project Department Manager, Gisle Rune Drivenes:
Mob. +47 905 57 164
gisle.rune.drivenes@endur.no

SOTRABROEN: Endúr AAK er et av selskapene som utfører forberedende arbeid på det nye Sotrasambandet. (Foto: Endúr AAK)

Del