Britt Mjellem ser frem til å bruke egen kunnskap og erfaringer i arbeidet med å videreutvikle og forsterke selskapets plattform innen maritimt service- og vedlikehold. Samtidig gleder hun seg til å arbeide med strategiske prosesser som kan gi selskapet innpass inn mot nye markedsområder og kundesegmenter.

– Jeg vurderer Endúr Maritime AS som en meget spennende bedrift som på flere områder har klart å opparbeide seg et nasjonalt marked for sine tjenester. Selskapet har en lang historie når det gjelder å levere skips- og motorvedlikehold til både det sivile og det militære markedet. Dyktige medarbeidere med solid kompetanse er avgjørende for videre vekst også inn mot andre områder, sier Mjellem og viser blant annet til selskapets ferske rammeavtale med Equinor knyttet til motorvedlikehold på offshore-installasjoner som trådte i kraft i februar i år.

Den nye styrelederen har selv tette familiære og historiske bånd til den bergenske maritime industrien. Som en av fem døtre til Frantz Mjellem, mangeårig leder og medeier i det tradisjonsrike skipsverftet Mjellem & Karlsen, har Britt Mjellem hatt en oppvekst preget av maritim bedriftskultur og industriutvikling, inkludert kortere og lengre arbeidsperioder ute i verkstedhallene.

– Dette er en bakgrunn jeg er stolt av og som jeg opplever som en viktig ballast å ta med seg inn i styreledervervet i Endúr Maritime AS, sier Britt Mjellem. Selskapets første kvinnelige styreleder tar også med seg en omfattende styrekompetanse og erfaring fra rederi-, industri- og energibransjen. Dette inkluderer blant annet nåværende styreposisjon i børsnoterte TTS Group ASA og tidligere styreverv i blant annet DOF ASA og Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr ASA er svært godt fornøyd med å få Britt Mjellem om bord som ny styreleder i datterselskapet Endúr Maritime AS.

– Endúr Maritime er nå inne i en positiv utvikling preget av vekst og økt lønnsomhet innenfor flere av selskapets markedsområder, både knyttet til det sivile og det militære markedet. Samtidig har vi klart å få innpass i nye segmenter, blant annet motorvedlikehold på offshore-installasjoner. Nå setter vi ekstra trykk på å forsterke den positive utviklingen. Britt Mjellem sin omfattende erfaring fra både finans- olje og energisektoren vil være viktig for oss i de strategiske vekst-prosessene vi nå er inne i, sier konsernsjefen.

Endúr Maritime AS (tidligere Bergen Group Services AS) er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Endúr ASA. Selskapet ledes av Jonny Arefjord og har en godt etablert kompetanse og kapasitet knyttet til utførelse av komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, blant annet gjennom rammeavtaler med Forsvaret, Redningsselskapet og rederier langs norskekysten. Endúr Maritime AS har bygd opp eget motortestsenter med betydelig kompetanse knyttet til egen lokalitet på Laksevåg i Bergen. I tillegg har selskapet egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Del