Bane NOR og BMO Entreprenør har signert avtale om nybygg, rehabilitering og sanering av overgangsbruer i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Kontraktsverdien er på rundt 127 millioner kroner.

–  Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er et viktig bidrag i arbeidet med å legge til rette for et bærekraftig, mer moderne og miljøvennlige togtilbud med bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstrafikk. Arbeidet med å tilpasse overgangsbruene er en viktig forutsetning for elektrifiseringen, sier konserndirektør Utbygging, Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR.

De fleste overgangsbruene på strekningene skal utbedres og tilpasses elektrifisert jernbane. Arbeidet i denne entreprisen omfatter til sammen 19 bruer på Trønder- og Meråkerbanen. Tiltakene som skal utføres av BMO er bygging av nye bruer, mindre tiltak på eksisterende bruer i form av flytting av vann-nedløp, etablering av kontrollert vannavrenning, nye rekkverksløsninger og beskyttelsesskjermer samt sanering av bruer. De resterende overgangsbruene langs strekningene, der det kun skal påmonteres beskyttelsesskjermer av hensyn til elektrifiseringen, er ikke med i denne entreprisen.

– Vi synes det er spesielt gledelig at vi velges på bakgrunn av gjennomføringsevne og ikke utelukkende på pris. Vi kjenner arbeidene godt og prosjektet passer meget godt inn i vår portefølje, sier administrerende direktør Jeppe Raaholt i BMO Entreprenør.Arbeidet starter denne måneden
– Vi ser frem til å komme i gang sammen med Bane NOR og våre samarbeidspartnere, sier Aleksander Rød, avdelingsleder hos BMO Entreprenør og prosjektleder for denne kontrakten.

BMO går umiddelbart i gang med å prosjektere og deretter bygge endringene som kreves på de 19 bruene:

  • 8 bruer skal rives og bygges nye med beskyttelsesskjerm. 3 av disse bruene omfattes av allerede vedtatte reguleringsplaner
  • 6 bruer får mindre tiltak i form av flytting av vann-nedløp, etablering av kontrollert vannavrenning og/eller nye rekkverksløsninger og montering av beskyttelsesskjerm
  • 5 skogsveibruer langs Meråkerbanen skal saneres

–  Vi har allerede erfaring med BMO Entreprenør fra tilsvarende arbeid vi har utført sammen med Meråker kommune på overgangsbrua ved Ivarsmyr inn mot svenskegrensen. Vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid om de øvrige bruene, sier prosjektleder John Petter Reklev i elektrifiseringsprosjektet for Trønder- og Meråkerbanen i Bane NOR.

Ferdigstilling i 2022
På strekningen Trondheim-Stjørdal skal overgangsbruene på Hansbakken og Være bygges nye. De er planlagt ferdigstilt i mai 2022. Tilsvarene er 17 bruer på Meråkerbanen planlagt ferdigstilt innen november 2022. Dette gjelder både skogsvegsbruer og kjørebruer langs hele strekningen. Det er opp til totalentreprenøren å planlegge når arbeidet skal utføres innfor kontraktens ramme.

Avtalen om nybygg, rehabilitering og sanering av overgangsbruer i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er signert. Tommel opp fra administrerende direktør Jeppe Raaholt i BMO Entreprenør og Stine Ilebrekke Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR. Foto: BMO/Bane NOR

 

Del