Endúrs datterselskap, BMO Entreprenør, har sikret seg kontrakt for bygging av 2 nye ferjekaier med en verdi på 37,5 millioner kroner eks. mva.

– Innlandet Fylkeskommune tildelte oss denne uken arbeidene med byggingen av to nye fergekaier på Randsfjorden i Gran kommune, sier administrerende direktør i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt.

Randsfjorden ligger i Innlandet fylke og er den fjerde største innsjøen i Norge. Innsjøen er hele 77 kilometer lang og omtrent midt på krysses sjøen av Randsfjordferga som går mellom Horn og Tangen. Fergestrekningen er en av svært få innenlands fergestrekninger her i landet, og fergekaiene på begge sider skal nå erstattes i forbindelse med at fergestrekningen får ny, elektrisk ferge til høsten. Det er jobben med å erstatte, fornye og elektrifisere fergekaiene på begge sider at BMO Entreprenør nå har blitt tildelt. Kontrakten har en samlet verdi på 37,5 millioner kroner.
– Arbeidet begynner så å si umiddelbart og begge de nye fergekaiene skal stå ferdig i løpet av august, sier Raaholt.

Arbeidet som skal utføres på begge sider av fjorden inkluderer bygging av nye, bredere kjørebruer, som passer til den nye fergen. De gamle tekniske husene på begge sider skal rives og erstattes med nye, tekniske bygg. På Horn skal også den gamle slippen erstattes med en ny, hvor det også skal bygges snuplass for kollektivtrafikk.
– Fergekaier er et område hvor vi over mange år har opparbeidet oss betydelig kompetanse. I konkurranse med to andre tilbydere scoret vi best både på kompetanse og pris, noe som var utslagsgivende for tildelingen, sier Raaholt.

Tildelingen føyer seg inn i rekken av kontrakter BMO Entreprenør har signert den siste måneden. Rett før jul sikret de seg nye kontrakter for cirka 40 millioner kroner. På bare noen få uker har dermed BMO Entreprenør sikret seg nye jobber for rundt 80 millioner kroner.
– Det er gledelig å registrere at det nå er betydelig markedsaktivitet etter en unormalt rolig sommer, høst og tidlig vinter. Det er nå vesentlig mer som skjer, noe som gjør at vi ser positivt på utviklingen i 2021, sier Raaholt.

Endúr er et norsk industrikonsern med aktiviteter over hele landet og spisskompetanse innen havbruk, maritime næringer, energi og infrastruktur. Konsernsjef i Endúr ASA, Hans Olav Storkås, er svært tilfreds med den nye BMO-tildelingen, som bekrefter at vi er konkurransedyktige innen våre nisjeområder.

Vil du vite mer om kontrakten, og hva BMO Entreprenør eventuelt kan bistå med, ta kontakt med administrerende direktør i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt: +47 97 66 97 59

Del