Endúrs datterselskap, BMO Entreprenør, skal de neste fem årene stå for vedlikeholdet på alle fergekaiene i Vestland fylke. Kontrakten har en verdi på 40 millioner kroner.

– Til sammen er det cirka 60 fergekaier i Vestland fylke. Vi får nå ansvaret for vedlikeholdet på samtlige, sier administrerende direktør i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt.

I oktober kunne Endúr ASA meddele at BMO Entreprenør ble en del av konsernet. Entreprenørselskapet har spisskompetanse på marin infrastruktur og er blant annet markedsledende på vedlikehold av kaier, havner, demninger og broer. I slutten av oktober kunne de fortelle at de fikk fornyet tillit fra Bane NOR og Innlandet fylkeskommune. Nå har de signert ytterligere en kontrakt, denne gangen med Vestland fylkeskommune. Kontrakten har en verdi på 40 millioner kroner og har en varighet på fem år, pluss opsjon på ytterligere ett år. Oppstart for arbeidet er 1. februar 2021.

Fergene er en viktig livsnerve og viktige for både næringsliv og persontrafikk i landsdelen. Det er derfor avgjørende at fergekaiene til enhver tid fungerer som de skal. BMO Entreprenør har de siste ti årene hatt vedlikeholdsansvaret på alle fergekaiene i Hordaland fylke. Den nye kontrakten, som ble vunnet i sterk konkurranse med andre entreprenører, inkluderer også tidligere Sogn og Fjordane fylke. BMO Entreprenør får dermed vedlikeholdsansvaret for fergekaiene i hele det nye storfylket.
– At Vestland fylke utvider kontrakten med oss, ser vi på som en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort de siste ti årene. Det er selvsagt også veldig gledelig at vi vant kontrakten i sterk konkurranse med svært dyktige konkurrenter, sier Raaholt.

Endúr er et norsk industrikonsern med røtter som strekker seg over 160 år tilbake i tid. Konsernet har aktiviteter over hele landet og spisskompetanse innen havbruk, marin infrastruktur, maritime næringer og energi. CEO i Endúr ASA, Hans Petter Eikeland, sier BMO-kontrakten bekrefter konsernets ambisjon om å bli den ledende marine tjenestetilbyderen i Norge.
– Kontrakten bekrefter vår satsing på marin infrastruktur, men også vårt kjøp av BMO Entreprenør. Jeg er svært tilfreds med begge deler, sier Hans Petter Eikeland.
Han forteller at infrastrukturprosjekter er et område hvor konsernet den siste tiden har bygget opp en betydelig kompetanse og kapasitet.
– De ulike selskapene i konsernet kan hver for seg, men ikke minst sammen, løfte svært krevende prosjekter. Legger vi til kontraktene som Endúr Sjøsterk nylig signerte, så har vi bare de siste to ukene sikret oss kontrakter for over 120 millioner kroner.

For spørsmål, kontakt:
Administrerende direktør i BMO Entreprenør, Jeppe Raaholt: 976 69 759

BMO Entreprenør har fått ansvar for vedlikeholdet på alle fergekaiene i Vestland fylke. (Foto: BMO Entreprenør)

Del