BMO Entreprenør, et heleid datterselskap av Endúr ASA, har signert en treårig rammeavtale med Agder Energi. Verdien på rammeavtalen er på inntil 150 millioner kroner.

– Dette er en strategisk viktig rammeavtale. Energibransjen er et satsingsområde både for BMO Entreprenør og Endúr-konsernet. Vi har de siste årene lagt ned en betydelig innsats for å posisjonere selskapet for slike kontrakter. Det er derfor ekstra gledelig at vi ble foretrukket av Agder Energi, sier administrerende direktør i BMO Entreprenør, Aleksander Rød.

Rammeavtalen gjelder arbeider for hele Agder Energi-konsernet, inkludert hel- og deleide selskaper. Agder Energi drifter 49 hel-og deleide kraftverk i Agder, samt i sørvestre Telemark. Samlet produksjon er på 8,1 TWh (gjennomsnitt), noe som gjør selskapet til Norges fjerde største produsent av vannkraft. Agder Energi Nett AS har cirka 80 trafostasjoner, og er med sine 207.000 nettkunder blant de fire største nettselskapene i Norge. Kontrakten omhandler bygningsmessige arbeider, både nybygg, tilbygg, større vedlikeholdsarbeider og rehabiliteringer. Oppdragene kan for eksempel omfatte betongarbeider og betongrehabilitering, steinarbeider (plastring av dam), tømrer og snekkerarbeider, stålarbeider og prosjektering.

Kontrakten gjelder fra 01.04.2022 til og med 31.03.2025, men med opsjon på å forlenge oppdragsperioden på gjeldende vilkår for en periode på ytterligere tre år. Maksimal totalverdi er på 600 millioner kroner for hele avtaleperioden inkludert utløste opsjoner, fordelt på fire parallelle avtaleleverandører.

– Vi antar at BMO Entreprenørs utstrakte kompetanse på krevende infrastrukturprosjekter og erfaring fra tilsvarende spesielle arbeider, er hovedårsaken til at vi ble valgt. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Rød.

Konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt, understreker betydningen av kontrakten.
– Energi er et svært spennende segment, hvor både BMO Entreprenør, men også flere av de andre selskapene i Endúr-konsernet, har mye god kompetanse å bidra med. Vår markedsposisjon og våre kompetanseområder, sammenholdt med dagens energisituasjon både nasjonalt og kontinentalt, gjør dette forretningssegmentet spesielt interessant for Endúr-konsernet, sier Raaholt.
Kontrakten føyer seg inn i rekken av flere signeringer i årets første kvartal.
– Endúr har hatt en god start på året. Kontraktene forsterker konsernets positive utvikling, sier Raaholt.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Administrerende direktør i BMO Entreprenør, Aleksander Rød: +47 994 61 454
Konsernsjef i Endúr ASA, Jeppe Raaholt: +47 976 69 759
Investorer, Lasse B. Kjelsås, CFO of Endúr, tel: +47 908 49 772

About Endúr ASA Endúr ASA:
ENDUR is a leading supplier of construction and maintenance projects and services for marine infrastructure, including facilities for land-based aquaculture, quays, harbours, dams, bridges and other specialised concrete and steel projects. The company and its subsidiaries also offer a wide range of other specialised project and marine services. Endúr ASA is headquartered in Bergen, Norway. See www.endur.no

Del