Rammeavtalen trer i kraft 1. februar 2019 og antas å generere en omsetning på minst NOK 50 millioner gjennom kontraktsperioden.  Avtalen inneholder også opsjon på fornyelse i ytterligere 2 år.

Rammeavtaler omfatter arbeid innen korrektiv og planlagt service/vedlikehold/overhaling av MTU dieselmotorer både offshore (norsk sektor) og ved Bergen Group Services sine lokaler i Bergen.

Daglig leder Jonny Arefjord i Bergen Group Services AS vurderer rammeavtalen som viktig i forhold til å videreutvikle selskapets posisjon som en nasjonal leverandør på komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner.

-Vi har over tid arbeidet målrettet med å forsterke vår kapasitet knyttet til vedlikeholds- og service rammeavtaler med kunder som stiller store krav til kvalitet, sier Arefjord og viser til eksisterende rammeavtaler med Forsvaret, Redningsselskapet og rederier langs norskekysten.

Konsernsjef Nils Hoff i Bergen Group ASA peker på at slike rammeavtaler er viktig for den maritime industrien generelt.

– Denne typen rammeavtale bidrar til å opprettholde den nødvendige bredden som kreves for å sikre en fortsatt sunn konkurranse i et leverandørmarked der det stilles store krav til både kunnskap, kvalitet og dokumentasjon, sier Nils Hoff.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Selskapet har en godt etablerte kompetanse og kapasitet knyttet til utførelse av komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, blant annet gjennom rammeavtaler med Forsvaret, Redningsselskapet og rederier langs norskekysten. Bergen Group Services har bygd opp eget motortestsenter og tung MTU-kompetanse knyttet til egen lokalitet på Laksevåg i Bergen. I tillegg har selskapet egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Kontaktpersoner:
CEO Nils Hoff i Bergen Group ASA, telefon +47 930 92 346
Daglig leder Jonny Arefjord i Bergen Group Services AS, telefon +47 922 86 572

Del