Endúr ASA styrker konsernledelsen for å posisjonere seg for en ytterligere vekst. Hans Petter Eikeland overtar som konsernsjef når han går av som styreleder på generalforsamlingen 14. mai. På samme tid går Nils Hoff over i en nyopprettet stilling som Chief Operating Officer (COO).

-Både styret og ledelsen har over tid arbeidet målrettet for at Endúr ASA skal videreutvikles til å bli et sterkt og robust vestlandbasert industrikonsern som kan levere en lønnsom vekst. De positive resultatene for 1. kvartal 2019 viser at vi har lykkes med å starte denne prosessen. Nå skal overskudd og aktivitetsvekst forsterkes ytterligere, forklarer avtroppende styreleder Hans Petter Eikeland.

Nåværende konsernsjef Nils Hoff går over i en nyopprettet stilling som Chief Operating Officer (COO). Hoff har vært en del av konsernledelsen i selskapet siden sommeren 2015. Han overtok som konsernsjef høsten 2018.

-Hoff vil få et dedikert ansvar for at den lønnsomme driften som har vært under hans ledelse fortsetter og forsterkes, samt at han vil inneha en nøkkelrolle i de strategiske prosessene som ligger foran oss.  Hoff har en erfaring som gjør meg trygg på at vi har det beste grunnlaget for å kombinere fremtidig vekst med økt lønnsomhet, sier Eikeland.

Den påtroppende konsernsjefen har selv en omfattende erfaring fra ulike lederverv innen offshore-relatert virksomhet, senest som konsernsjef i Bergen Group ASA frem til han fratrådte denne stillingen i november 2017 for å gå over i en styreleder-posisjon i selskapet. Eikeland har som styreleder arbeidet tett med konsernledelsen i forbindelse med gjennomføring av selskapets vekststrategi. Den påtroppende konsernsjefen har også en omfattende industriell erfaring fra toppleder-posisjoner i ulike offshoreselskaper og som investor og grunder.

Når Eikeland går fra styreleder-verv til konsernleder-funksjon så foreslås det at Rune Skarveland overtar som styreleder i konsernet.  Skarveland representerer hovedaksjonæren Handeland Industri AS som kom inn som nye eier i Endúr ASA i forbindelse med sammenslåingen med tidligere Endúr Fabricom i februar i år. Skarveland har en omfattende industrielle erfaring både som bedriftseier og fra ulike styreposisjoner i en rekke selskaper på Vestlandet.

Endúr ASA (tidligere Bergen Group ASA) er et vestlandsbasert industrikonsern som har definert de tre forretningsområdene Aquaculture, Maritime Service og Energy Solutions som konsernets plattform for en videre vekst, og opprettholder en vekststrategi med fokus på både strukturell og organisk vekst. I den videre vekstprosessen vil styret legge til grunn tiltak som ytterligere vil kunne øke selskapenes attraktivitet og konkurransekraft i de markedene der en allerede har etablerte posisjoner.

Kontaktinformasjon:

Hans Petter Eikeland, styreleder i Endúr ASA, telefon 932 08 177

Nils Hoff, CEO i Endúr ASA, telefon 930 92 346

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser bor børsnoterte selskaper.

Del