Endúr Sjøsterk AS har blitt tildelt kontrakt med SalMar Farming AS på bygging av en nøkkelferdige fôrflåte med betongskrog for levering høsten 2019.  Fôrflåten vil være konstruert til bruk for ekstra værutsatte lokaliteter, og skal blant annet klassifiseres for en signifikant bølgehøyde (Hs) på 5,5 meter.

-Endúr Sjøsterk er stolt over å bli tildelt denne flåtekontrakten fra SalMar Farming AS.  Vi skal levere til en kunde som har klare ambisjoner om å opprettholde en ledende posisjon i den globale oppdrettsnæringen, blant annet gjennom dedikert fokus på kostnadseffektiv drift og høy operasjonell effektivitet. Det stiller store krav til oss som flåteprodusent, sier daglig leder Øyvind Risnes i Endúr Sjøsterk.

Fôrflåten som skal leveres SalMar Farming AS er på 17 x 34 meter og har en lastekapasitet på 600 tonn med fiskefor. Flåten får en utrustning som er ekstra dimensjonert for bruk på svært eksponerte lokaliteter som er utsatt for krevende værforhold. Dette stiller store krav til alle komponenter og løsninger som utsettes for sterk vind og stor bølgehøyde.

-Vi registrerer en økende interesse for flåtekonsept som gir oppdretterne en langsiktig trygghet for løsninger som gir fleksibel og kostnadseffektiv bruk i mange tiår fremover. For oss som produsent av betongflåter er det interessant å se at det nå i større grad fokuseres på levetidskostnaden knyttet til fôrflåten, og i mindre grad på selve investeringskostnaden, sier Risnes.

Endúr Sjøsterk AS er et heleid datterselskap av børsnoterte Endúr ASA som er et vestlandsbasert industrikonsern med klare ambisjoner om å vokse videre innenfor de tre markedsområdene akvakultur, maritim service og energi. Endúr Sjøsterk AS samarbeider med sine søsterselskaper om å utnytte konsernets omfattende erfaring fra komplekse maritime produksjoner, både fra offshore-installasjoner og på skipssiden. Denne kompetansen vurderes som viktig i selskapets arbeid med å videreutvikle fremtidsrettede fôrflåter og serviceflåter.

Kontaktperson:

Øyvind Risnes, daglig leder i Endúr Sjøsterk, telefon 480 48 56

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Del