21. juni 2021 – Endúr ASAs heleide datterselskap Artec Aqua AS har i dag signert en avtale med K Smart Farming Co., Ltd. («KSF») om å gjennomføre en mulighetsstudie for et 20.000 tonn stort landbasert lakseoppdrettsanlegg i Sør-Korea.

Avtalen inkluderer en intensjon for Artec Aqua om å gjennomføre prosjektering, levering, installasjon og igangkjøring av designet prosessrelaterte systemer og utstyr i den fremtidige utbyggingen av prosjektet.
– Vi er glade for å sikre oss denne mulighetsstudien, som setter oss i en sterk posisjon for å også kunne bygge hele det spennende oppdrettsanlegget i Sør-Korea, sier Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua.

KSF er et joint venture mellom norskbaserte Salmon Evolution ASA og den koreanske sjømatgiganten Dongwon Industries Co., Ltd. Selskapet planlegger å utvikle, konstruere og drive et landbasert lakseoppdrettsanlegg med en årlig produksjonskapasitet på 20.000 tonn levende atlantisk laks i Sør-Korea. Prosjektet planlegger å bruke en hybrid gjennomstrøms-teknologi, lignende den Artec Aqua leverer til Salmon Evolutions landbaserte anlegg ved Indre Harøy i Norge.

– Salmon Evolution har gjennom vårt samarbeid på Indre Harøya fått førstehånds erfaring med vår spesialistkompetanse innen engineering og levering av landbaserte akvakulturanlegg, og de derfor har introdusert oss for K Smart Farming. Vi ser frem til å samarbeide med K Smart Farming for å realisere dette prosjektet. Prosjektet representerer et viktig skritt på vår reise mot å bli en stor internasjonal leverandør av landbaserte akvakulturanlegg, legger Ingegjerd Eidsvik til.

Artec Aqua AS er en ledende totalleverandør av landbaserte akvakulturanlegg og løsninger – både innen smolt, stamfisk og utvoksingsanlegg. Selskapet er kjent for sin overlegne design av vannbehandlingsløsninger, som har evnen til å levere alle tilgjengelige vannanleggsløsninger for havbruk på land, inkludert gjennomstrømning, hybrid og RAS (resirkulasjon akvakultursystemer).

Artec Aqua er et heleid datterselskap av Endúr ASA.

For mer informasjon, kontakt:

Media
Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua, tlf: +47 95 08 77 54
Hans Olav Storkås, administrerende direktør i Endúr, tlf: +47 901 22 744

Investorer
Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: +47 908 49 772

Del