26. august 2022 – Endúr ASAs heleide datterselskap Artec Aqua AS har i dag signert en avtale med Geo Salmo ehf som nøkkelferdig leverandør for et landbasert oppvekstanlegg for atlantisk laks på Island.

Anlegget skal ligge i Þorlákshöfn, like ved Reykjavik på Island. Produksjonskapasiteten for hele anlegget vil være 18.900 tonn (HOG). Utbyggingen vil bli utført i påfølgende etapper.

Som nøkkelferdig leverandør vil Artec Aqua levere design, prosjektering, konstruksjon og igangkjøring av hele anlegget. Samlet kontraktsverdi er mellom 1,5 – 1,8 milliarder kroner for utbygging av anleggets første trinn.

«Vi gjennomførte et skisseprosjekt i løpet av våren i år, og vi er veldig glade for å fortsette det sterke samarbeidet med det svært kompetente teamet i Geo Salmo. Dette er et spennende prosjekt som kombinerer vår hybridteknologi med fordelene ved å være lokalisert på Island, hvor sjøvann tilføres fra borehull og naturlig filtreres gjennom lavastein. Å bli valgt som nøkkelferdig partner er et bevis på Artec Aquas merittliste fra landbaserte akvakulturanlegg og den unike kompetansen til teamet vårt, sier Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua.

Ettersom kontrakten er delt inn i faser, forplikter partene seg til hver fase suksessivt. Endúr vil bokføre ordreinngang og ordrereserve for de ulike fasene etter hvert som de igangsettes, og starter med konseptdesignfasen.
«Denne kontrakten representerer en betydelig milepæl for Artec Aqua, som er den første kontrakten for bygging av et fullskala oppvekstanlegg utenfor Norge. Det er en stor anerkjennelse av ekspertisen og teknologien som Artec Aqua besitter. Vi er også glade for å se et av våre mange tidligfaseprosjekter materialisere seg, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr ASA.

Artec Aqua starter konseptdesign og prosjektering umiddelbart. Byggestart er planlagt i tredje kvartal 2023. Teknologien i anlegget vil være Artec Aqua Hybrid SystemTM, hvor opptil 70 % av vannet skal resirkuleres.

«Vi er glade for å samarbeide med Artec Aqua om prosjektet vårt. De har vist seg å være bransjeledende innen landbasert akvakultur og har vist en unik evne til å møte og overgå forventningene i sine prosjekter. Kombinasjonen av Artec Aquas sterke kunnskap og utprøvde teknologi var avgjørende for vårt valg av nøkkelferdig leverandør for prosjektet vårt. Partnerskapet vil sikre suksess i våre mål om å produsere laks av toppkvalitet til de høyeste bærekraftsstandardene, sier Jens Þórðarson, administrerende direktør i Geo Salmo.

Islands produksjon av oppdrettsfisk har økt betydelig de siste årene. Totalt ble det produsert rekord 45 458 tonn laks i 2021, en økning på 35 prosent sammenlignet med 2020, ifølge Islands nasjonale statistiske institutt, Statistics Iceland.

«Island har en raskt voksende oppdrettsnæring. Vi håper at det å bevise vår kompetanse og teknologi i Geo Salmos prosjekt kan åpne opp for ytterligere muligheter i den islandske akvakultursektoren, legger Ingegjerd Eidsvik til.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Media
Administrerende direktør Endúr ASA, Jeppe Raaholt, +47 97 66 97 59
Administrerende direktør Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik, + 47 95 08 77 54

Investorer
Finansdirektør Endúr ASA, Einar Olsen, +47 924 01 787

Om Endúr ASA:
Endúr er et børsnotert nordisk industrikonsern og en ledende aktør i markedet for
marin infrastruktur og løsninger for hav- og landbasert akvakultur. De
Selskapets hovedkontor er på Lysaker utenfor Oslo. Se mer om oss på: www.endur.no

Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua.

Del