Artec Aquas prosjekt for Steinvik Fiskefarms i Svelgen nærmer seg ferdigstillelse. Prosjektet har en samlet kostnad på 507 millioner kroner.

Steinsvik Fiskefarms satser tungt på landbasert oppdrett, og Bygg.no har skrevet om prosjektet hvor Artec Aqua er totalentreprenør. Prosjektet inkluderer et stort damanlegg med en lang og krevende rørledning gjennom fjell. I tillegg er et eksisterende anlegg på tomten rehabilitert.

Prosjektleder Jo-Arve Holstad i Artec Aqua sier til Bygg.no at anlegget i Svelgen er unikt av flere grunner:
– Her er en gunstig miks mellom sjøvann og ferskvann, og fjorden har gunstig temperatur. Også det avanserte varmegjenvinningsanlegget, automatiseringen, og muligheten for å hente spillvarme fra Elkem gjør dette anlegget unikt, sier han.

Silisiumprodusenten Elkem Bremanger er hjørnesteinsbedriften i Svelgen, og det landbaserte oppdrettsanlegget er klargjort for å ta imot varme fra denne industrien, men det offentlige ledningsnettet er foreløpig ikke klargjort.
– Dette er et prosjekt som har vært artig å være med på, sier Holstad til Bygg.no

Artec Aqua er totalentreprenør for Steinvik Fiskefarms nye storsatsing på landbasert oppdrett i Svelgen.

Del