Endúr ASAs heleide datterselskap, Artec Aqua, og Salmon Evolution har signert prinsippavtale om andre byggetrinn for det landbaserte oppdrettsanlegget på Indre Harøy. Sammen fortsetter de to selskapene dermed å skape norsk industrihistorie.

– Det er veldig gledelig at Salmon Evolution velger Artec Aqua som totalentreprenør også til det andre byggetrinnet av sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Det er en stor anerkjennelse både av vår kompetanse og gjennomføringsevne, men også av vår egenutviklede hybridteknologi, sier daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik.

Salmon Evolutions landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Herøy er et norsk industrieventyr. Første byggetrinn er nå inne i en operativ testfase, med planlagt smoltinnlegg i mars 2022.
Artec Aqua har vært totalentreprenør for første del av prosjektet, og det er derfor svært gledelig at Salmon Evolution nå har valgt Artec Aqua som totalentreprenør også for andre fase. 06. februar signerte selskapene en prinsippavtale om prosjektering, bygging og igangkjøring av byggetrinn to. Byggetrinn to har en samlet investeringskostnad anslått til 1,3-1,4 milliarder kroner og vil gå over flere år. Det er skissert prosjekteringsfase gjennom 2022, og at byggefasen initieres i slutten av 2022. Innholdet i prinsippavtalen gjelder kommersielle betingelser og rammene for den endelige avtalen. Det er forventet at signering av endelig avtale vil skje i løpet av første halvår 2022.

Andre byggetrinn vil være basert på det første, men en vil ta med seg erfaringene og optimalisere og justere prosjektet der det er hensiktsmessig. Ambisjonen er at andre fase sømløst skal overlappe den første, slik at utviklingen av anlegget også blir optimalisert både når det gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi. Det betyr at planlegging og prosjektering starter umiddelbart, mens selve byggingen vil starte når første byggetrinn er ferdigstilt.
– Dette er et viktig prosjekt for norsk oppdrettsnæring, og vi er selvsagt ydmyke og stolte over den tilliten Salmon Evolution viser oss. Dette innebærer at vi befester vår posisjon som en ledende totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg, sier Eidsvik.


For ytterligere kommentarer, kontakt:
Daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik: Mob.: +47 95 08 77 54
CEO i Endúr ASA, Jeppe Raaholt, Mob: +47 976 69 759
CFO i Endúr ASA, Lasse B. Kjelsås, CFO of Endúr, Mob: +47 908 49 772


Om Artec Aqua

Artec Aqua (https://www.artec-aqua.no) er en ledende totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett. Selskapet har med egenutviklede produkter og løsninger tatt en solid posisjon innen segmentene smolt, postsmolt, stamfisk og landbasert matfisk for laks. Selskapet er en del av industrikonsernet Endúr ASA (https://endur.no), et nordisk industrikonsern og en ledende aktør i markedet for marin infrastruktur og løsninger til sjø- og landbasert oppdrettsnæring.

 

 

Del