Endúr AAK

Endúr AAK er et ledende kompetansemiljø innen tilkomstteknikk. Selskapet har utført arbeidsoppgaver med krevende tilkomst siden 1987, og har i dag en sterk posisjon innen alt fra vindkraft og infrastruktur til akvakultur, energi og mer tradisjonell industri. Våre tilkomstteknikere

Sigrunn Monsen
HR Manager / Daglig leder (konstituert)

Vind- og vannkraft

Endur AAK har levert tjenester til vindkraftindustrien siden 2009. Selskapet har utført alt fra installasjon av offshore-vindparker, levert konseptstudier, utredninger og mulighetsstudier, samt utført bladskift- og reparasjoner, og ikke minst utført service og reparasjonsarbeid. Som for vindkraft, så er store deler av et vannkraftverk sjelden tilgjengelig for vedlikehold. Vi har utviklet flere metoder for inspeksjon av trykksjakter og utstyr.

Rigging og løft

Rigging og løfteoperasjoner er en av våre fremste disipliner. Våre riggere er sertifisert ihht O3.2 og har med det også sertifikat i stropp og anhuking (G11/O1.1+O2.2). I tillegg har våre ingeniører utvidet praktisk erfaring fra tilkomst og rigging for å best mulig kunne planlegge komplekse løfteoperasjoner. Vi har en rikholdig utstyrspark av løfteutstyr, jekkeutstyr og transportutstyr for rask mobilisering i egne prosjekt og for utleie.

Betongrehabilitering

Vi har utviklet metoder for avvirkning/fjerning av gammel betong, samt nye metoder for oppmørtling. Våre metoder er basert på bruk av vannmeisling med UHP og tørrmørtling. Vi har også smarte og effektive løsninger for å sikre personellet tilkomst på vertikale overflater, og vi benytter en selvutviklet mobil arbeidsplattform – «Travo», for å sikre tilkomst. Endúr AAKs tjenester innen betongrehabilitering utføres av personell sertifisert ihht NS-EN 1504-9 og NS9600.

FG inspeksjon

AAK utfører FG-inspeksjon av multidisiplin-personell, med fokus på å utbedre feil, mangler og avvik fortløpende mens inspeksjonslaget er på stedet. Dette reduserer behovet for ytterligere oppfølging av utstyrseier, og gir en konstnadseffektiv bruk av tid og ressurser. Inspeksjonen dokumenteres med bilder, lokasjon, aksjon og relevante referanser.

Mekaniske Fag

Endúr AAK har bred mekanisk kompetanse, og vårt personell har fagbrev og kompetanse innen en rekke mekaniske fag, blant annet sveisere, platearbeidere, rørleggere, motormekanikere og industrimekanikere.

Sveis

Endúr AAK har en omfattende sveiseaktivitet i felt og på verksted, med tilsvarende stor aktivitet med sveisekvalifikasjoner og sveiseprosedyrer. Vi sveiser de fleste metoder og materialkvaliteter i felt, også ved bruk av tilkomstteknikk.