Maritim

Endúr har en sterk posisjon som leverandør av tjenester til den maritime næringen på Vestlandet. Vi er også eksperter på avansert tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid.

Endúr Maritim

Endúr Maritime har omfattende kompetanse og erfaring med skipsteknisk vedlikehold på fartøy hvor kvalitet og operasjonelle krav settes i høysetet. Selskapet utfører inspeksjon, service, reparasjon, vedlikehold, oppgraderinger og modifikasjoner på skip for både militære og sivile maritime kunder.

Les mer om Endúr Maritime