Installit

Installit er en dynamisk leverandør av totalløsninger og rådgivningstjenester innenfor energi og marin næring. Selskapet har et unikt kompetansemiljø med lang erfaring knyttet til prosjektledelse, engineering og praktisk gjennomføring av krevende prosjekter og marine operasjoner, og er involvert i en rekke svært krevende, internasjonale kabeloperasjoner.

Christine S. Amland
CEO, Installit
Karl H. Beck
Head of Commercial, Installit

Engineering

Installit leverer ingeniørtjenester til en rekke ulike forretningsområder, med fokus på kabelinstallasjon, marine operasjoner, havbruk og andre marine næringer. Ingeniøravdelingen består av personell med både teoretisk og operativ spisskompetanse.

Prosjektledelse og operasjoner

Installit tilbyr prosjektledelsestjenester, inkludert blant annet planlegging, risikostyring, HMS, kvalitetskontroll og fabrikasjonsoppfølging. Selskapet har lang erfaring med å lede komplekse prosjekter on- og offshore.

Anbudshåndtering og kommersiell støtte

Installit tilbyr anbudshåndtering for en rekke ulike kunder. Selskapets tjenester spenner fra teknisk støtte og metodebeskrivelser til markedsvurdering, kostnadsestimering og kommersiell anbudshåndtering.

Offshore personell

Installit betjener prosjekter med operatører, operasjonsledere og feltingeniører. Vi tilbyr også komplette team for marine og nearshore-operasjoner og offshore-skip.

Utstyr

Installit designer og utvikler kontinuerlig eget utstyr for marin sektor knyttet til subseaoperasjoner. Gjennom det deleide selskapet, Toolpool, tilbyr vi også utleie av spesialtilpasset utstyr, hovedsakelig for installasjon av undervannskabler.

Les mer om Installit