BMO Entreprenør

BMO Entreprenør er en av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. Med snart 30 års erfaring har vi opparbeidet oss bred kompetanse innen våre satsingsområder. BMO Entreprenør er sertifisert i henhold til ISO 14001, 9001 og 45001.

Aleksander Rød
Chief Executive Officer, BMO Entreprenør
Bent Asbjørnhus
VP Projects, BMO Entreprenør

Bane

BMO entreprenør har over mange år opparbeidet en betydelig kompetanse på rehabilitering og nybygg på landets jernbanelinjer. Vi utfører større arbeider på bruer, overbygg og tunneler for kunder som Bane NOR og Sporveien.

Anlegg

BMO utfører nybyggoppdrag i betong og stål. Selskapet har de siste årene blant annet bygget og montert flere bruer og stålkonstruksjoner på vei og bane. Arbeidet omfatter også grunnarbeider som graving, sprengning, plastring, støttemurer, montering av løsmassestag og VA-arbeider m.m.

Dam og kraft

BMO har spisskompetanse på rehabilitering av damkonstruksjoner av betong. Tung kompetanse og lang erfaring med anleggsarbeider, rehabilitering av betong og stål, samt dykkertjenester, gjør selskapet til en komplett leverandør til de fleste oppdrag innenfor dam og kraft-segmentet.

Overflate

BMO har god kompetanse på stillasarbeider, sandblåsing, metallisering og maling. Selskapet påtar seg oppdrag innen overflatebehandling på alle typer stålkonstruksjoner som bruer, kraner, kraftverk og industrikonstruksjoner. Som en av få aktører i landet utfører selskapet også sprøyting med polyurea.

Dykking

BMO utfører alt fra inspeksjonsdykk til større anleggsarbeider under vann. Selskapets dykkere har kompetanse og erfaring innen rehabilitering og støpning av betong, samt demontering, sanering og montering av stål- og trekonstruksjoner under vann.

Les mer BMO Entreprenør

Betongrehabilitering

BMO Entreprenør AS har utviklet seg til å bli en av Norges største aktører innen rehabilitering av betong. Innenfor betongrehabiliteringssegmentet har vi opparbeidet oss spisskompetanse og en omfattende nisjetilpasset maskin- og utstyrspark, deriblant et stort antall vannjetanlegg og flere underbrulifter.

Vi har også kompetanse innenfor katodisk beskyttelse og har rehabilitert en rekke større bruer, kaianlegg og parkeringshus med dette.

Fuger og mykasfalt

BMO Entreprenør rehabiliterer og monterer en rekke type brufuger, bla.: Cipec, Transflex, Tensagrip, Olsen-fuga, asfaltfuger og Polyflex. Vi har det norske agenturet på Polyflex, dette er en ny type fugeteknologi som er vedlikeholdsfri, tilnærmet lydløs og har ingen mekaniske deler.

I tillegg til asfaltfuger, tilbyr vi mykasfaltarbeider som legging membran (Topeka 4S) og støpeasfalt.

Vi har egen produksjon av membran og støpeasfalt.

Industri

BMO Entreprenør utfører rehabilitering av infrastruktur innen prosessanlegg, med tjenester som rehabilitering av betong, overflatebehandling av stål og betong, samt brannsikring.

Drift- og vedlikehold

BMO Entreprenør har siden 2011 hatt drift- og vedlikeholdskontrakter på ferjekaier både for Statens Vegvesen, kommuner og havnevesen.