Energy Solutions

Endúr Energy Solution har en omfattende merittliste innen vedlikehold, modifisering, konstruksjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både på land og offshore.

Vårt mål er å styrke vår posisjon i dette markedet mens vi utvikler løsninger av fornybare energifasiliteter. Dette vil ytterligere forsterke vår HMS-kultur.

Verdikjede

Med et operativt fotfeste på de viktigste arenaene i energibransjen beholder vi vårt engasjement i hele verdikjeden. Fra konseptstudier og utvikling til design, anskaffelse, fabrikasjon, installasjon og gjennomføring av prosjekter.

Med omfattende tverrfaglig kompetanse, den beste tilgjengelige teknologien og effektive arbeidsprosesser tilbyr vi kontinuerlig innovative løsninger tilpasset kunden.

 • 01

  Feasibility & Concept studies

 • 02

  FEED Studies

 • 03

  Engineering

 • 04

  Procurement & Logistics

 • 05

  Fabrication

 • 06

  Construction

 • 07

  Commissioning & Completion

 • 08

  Operational support

 • 09

  Decom

Leveranser

 • 01

  Technology, Front End & Field Development Services

 • 02

  Offshore Modification Services

 • 03

  Onshore New Build & Modification Services

 • 04

  Fabrication & Installation Services

 • 05

  maintenance, Modification & Operational Support

 • 06

  Consultancy Services

Engineering

Våre ingeniørteam har veldokumenterte resultater fra de tidlige fasene av oppgraderings- og utviklingsprosjekter for globale olje- og gasselskaper. Både på norsk og britisk sokkel.

Ved å kombinere vår erfaring med kompetasen fra vårt internasjonale nettverk er vi godt rustet til å levere et bredt spekter av tjenester og robuste løsninger.


Vårt mål er å identifisere de rette menneskene med de rette ferdighetene, og deretter sette dem sammen i tverrfaglige prosjektgrupper. Kreativitet og innovasjon oppmuntres. Vi etterstreber å utvikle gode konsepter i den tidlige fasen av et prosjekt og alltid i tett dialog med våre kunder.

Fabrication Workshop

Endúr Energy har hovedkontor i Stavanger og et fabrikasjonsverksted på NorSea-basen i Dusavik rett utenfor Stavanger. Dette gir tilgang til dypvannskai og tung løftekapasitet. I dag arbeider vi med konsepter og løsninger for:

 • 01

  Feltutvikling

 • 02

  Tidlige produksjonssystemer (EPS)

 • 03

  Oppgraderinger av prosessanlegg for senproduksjon

 • 04

  Integrering av undervannsfelt

 • 05

  Sikkerhetsautomatisering og prosesskontrolloppgradering

 • 06

  CO2-reduksjon og hydrokarbongjenvinningsprosjekter

 • 07

  Informasjon om fasilitet og styringssystem

 • 08

  Oppgraderinger av boreanlegg

 • 09

  Sikkerhetsoppgraderinger

Fabrikasjon

Våre fabrikker håndterer en rekke materialer og råvarer inkludert karbon, rustfritt, titan og dupleks. Vi har lang erfaring med konstruksjonstjenester for olje- og gassindustrien, inkludert maskinering, NDT og overflatebeskyttelse, samt brannsikring og isolasjon. I tillegg til et bredt spekter av sveisemaskiner har vi også tilgang til avanserte kaldbøyningsmaskiner og lasermåleutstyr på stedet.

Alt arbeid utføres i henhold til de høyeste HMS- og kvalitetsstandardene, inkludert krav fastsatt i EUs direktiv om trykkutstyr.

Våre dyktige medarbeidere har den tverrfaglige kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å gjennomføre flerfaglige oppdrag som prosessmoduler og skids.

Kommunikasjonen mellom konstruksjons- og ingeniørpersonell er effektivt organisert gjennom nærheten til ingeniørkontorene våre og elektronisk tilgang til ingeniør-, material- og logistikkdata.

Installasjon

Vi har lang tverrfaglig erfaring med gjennomføring av komplekse industrielle installasjoner på land og offshore. Tidligere prosjekter inkluderer utvikling av nye prosessanlegg, utvidelse og oppgradering av eksisterende anlegg og driftsstøtte på eksisterende anlegg.

Vi er opptatt av å utføre prosjekter mest mulig effektivt, betimelig, kostnadseffektivt og konkurransedyktig. Vi håndterer prosjekter helt fra studier, gjennom vedlikehold til fornyelser. De høyeste HMS- og kvalitetsstandardene danner grunnlaget for alt vårt arbeid.