Energy Industrier

Endúr Industrier har over 30 års fabrikasjonserfaring for olje- og gassindustrien hovedsakelig som en del av Fabricom-gruppen. Våre kunder har et spenn fra O&G Operators, M&M og EPCI selskaper til mindre og større serviceselskaper både i Norge og i utlandet.

Vårt mål fremover er å styrke vår posisjon i dette markedet samt utvide til fabrikasjon for fornybar energi og havbruk. Vi ønsker videre å utnytte vårt høye erfaringsnivå og utmerkede HMS-kultur.

Kjerneverdier

Jordnære
Vi er vestlendinger i sjela. Ekte og pålitelige. Ujålete. Vi går rett på mål for å hjelpe kundene med deres problemer. Vi er raske og effektive.

Løsningsorienterte
Vi har lang og bred erfaring. Vi vet hva som skal til for å levere løsninger som kundene trenger. Samtidig lytter vi til kundene for å komme fram til det beste resultatet.

Stolte
Vi er stolte. Vi legger vår ære i å levere kvalitet og i å levere på rett tid. Godt nok er aldri godt nok. Vi skal alltid være det sterkeste leddet i kundens verdikjede.

Når vi sier ansvarlig, mener vi det!

 • 01

  Null skade på mennesker og miljø

 • 02

  God HMS statistikk

 • 03

  Sertifisert kvalitetssystem

 • 04

  Høye etiske standarder

 • 05

  Overholdelse av lover og regler

 • 06

  Sikkerhetskultur

Engineering

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby engineerings tjenester for marine, havbruk, energi og fornybar industri. Vi har tilgang til personell med avansert teoretisk og analytisk bakgrunn og med omfattende engineering og operasjonelle meritter. Ved å kombinere vår erfaring med kompetansen som tilbys gjennom vårt nettverk er vi godt rustet til å levere et bredt spekter av tjenester som gir robuste løsninger på våre kunders utfordringer.

Målet vårt er å identifisere de rette menneskene med de riktige ferdighetene, og deretter sette dem sammen i tverrfaglige prosjektgrupper som oppmuntrer til både kreativitet og innovasjon. Vårt mål er alltid å utvikle godt utformede konsepter i den tidlige fasen av et prosjekt og i tett dialog med våre kunder.

Fabrikasjonsverksted

Fabrikasjonsverkstedet vårt og lageret ligger i sentrum av NorSea-basen i Dusavik, Stavanger. Dette gir tilgang til dypvannskai og høy kai kapasitet.

Høylegert stål
Vi har verksted for fabrikasjon av høylegerte stål med en størrelse på 700 m2 atskilt fra resten av verkstedet. Verkstedet har en krankapasitet på 1x20 tonn og en døråpning på 8x8m. Vårt omfattende bibliotek med akkrediterte WPQ-omslag er f.eks. Duplex, Super duplex, 316 rustfritt stål, titan, kobbernikkel, 6Mo, Monel, aluminium, karbonstål og Super Austenite.

Karbonstål
Karbonstålverkstedet har en størrelse på 1300 m2 atskilt fra resten av anlegget med en krankapasitet på 1x50 tonn og 1x5 tonn og en døråpning på 15x10m.

 • 01

  Produksjon, modifisering og reparasjon av rør og rørstøtter

 • 02

  Sveising av casing og conductors

 • 03

  Produksjon av skidder, uniter og stålkonstruksjoner

 • 04

  Sjøfesting

 • 05

  Rørbøyning

 • 06

  Platekutting og valsing

 • 07

  Elektronisk oppmåling

 • 08

  Maskinering

 • 09

  Overflatebehandling

Fabrikasjon

Våre fabrikasjons fasiliteter kan håndtere en rekke materialer, inkludert karbon, rustfritt, titan og duplex. Vi har lang erfaring med å utføre konstruksjonstjenester for olje- og gassindustrien, inkludert maskinering, NDT og overflatebeskyttelse inkludert brannsikring og isolasjon. I tillegg til et bredt spekter av sveisemaskiner inkluderer utstyret vårt på stedet avanserte kaldbøyemaskiner og lasermåleutstyr.

Alt arbeid utføres i samsvar med de høyeste HMS- og kvalitetsstandarder inkludert kravene som er angitt i EUs trykkutstyrsdirektiv. Vår dyktige arbeidsstokk besitter den tverrfaglige kompetansen som er nødvendig for å utføre tverrfaglige oppgaver som prosessmoduler og skidder.

Installasjon

Sammen med søsterselskapet Endur AAK har vi en merittliste på å gjennomføre installasjoner og vedlikeholdsprosjekter på land og offshore som involverer tverrfaglige kompetanse.

Vi er opptatt av å utføre prosjekter på en mest mulig effektiv, kostnad og konkurransedyktig måte. Vi håndterer prosjektstudier fra vedlikehold til modifikasjoner. De høyeste HMS- og kvalitetsstandardene danner grunnlaget for alt vårt arbeid.

Mange prosjekter i bransjen lider ofte av manglende fokus på hvordan man installerer materiale og utstyr. Hos oss er installasjonsplanlegging et eget felt som i profesjonelle termer ligger i grensesnittet mellom teoretisk kunnskap og praktisk forståelse. Vår måte å løse installasjonsoppdrag på gjør at en sparer tid og utgifter ettersom en godt planlagt jobb vil ta kortere tid, kreve mindre personell, bruke mindre ressurser og bli fullført over en kortere tidsperiode.

En godt planlagt jobb kan gi betydelige HMS-fordeler da tidlig involvering kan lette omfattende sikkerhetshensyn i utstyrsdesign og metodevalg.

Tidligere prosjekter inkluderer utvidelse og oppgradering av eksisterende anlegg som rør installasjon, installasjon av boreutstyr, utskifting av fakkelstabel, sveising, utskifting av rister og rekkverk og rigging og skidding av utstyr.