AAK

Endur AAK er eksperter på avansert tilkomstteknikk relatert til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid.

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk er for oss i Endúr AAK et viktig verktøy for å komme frem til arbeidsstedet. AAK var med å utvikle tilkomstteknikk på slutten av 80-tallet, og utdannet  de første norske tilkomstteknikere som arbeidet på norsk sokkel. Vi utvikler stadig nye hjelpemidler for å sikre trygge og kostnadseffektive adkomstmetoder. Våre  tilkomstteknikere er sertifiserte ihht NS-9600 og dekker  de aller fleste fagdisipliner.
Vi har en rekke metoder for effektiv og sikker tilkomst, samt for å sikre oss god arbeidsposisjon ved fagutførelse. Dette gir økt effektivitet, økt presisjon og forbedret ergonomi.

Vindkraft

Endur AAK har levert tjenester til vindkraftindustrien siden 2009. Selskapet har utført installasjon av offshore-vindparker, levert konseptstudier og utredninger, gjort mulighetsstudier, utført bladskifte og bladreparasjoner, og ikke minst utført service og reparasjonsarbeid.
Våre tjenester innen vindkraft inkluderer blant annet:

 • 01

  Service

  Boltetrekking, Mekanisk vedlikehold, Løft og materialhåndtering, Sakkyndig kontroll av fallsikringsutstyr, Support ifm service, Overflatebehandling & Rengjøring.

 • 02

  Modifikasjon og garanti

  Utskifting av mekanisk utstyr og komponenter, Retrofit, Overflatebehandling & Mulighetsstudier.

Vannkraft

Store deler av et vannkraftverk er i likhet med en vindturbin sjelden tilgjengelig for vedlikehold, og da kun tilgjengelig i kort perioder. Vi forstår våre kunders behov for kostnadseffektive og sikre metoder for tilkomst og løsningsvalg, og har utviklet flere metoder for inspeksjon av trykksjakter og utstyr. Når du ikke har tid eller råd til å prøve og feile, mener vi at vi er en god samarbeidspartner.

Installasjon

Mange prosjekter i industrien lider ofte under et mangelfullt fokus på hvordan materiell og utstyr skal installeres. For oss i AAK er installasjonsplanlegging et eget fag, og som faglig ligger i grensesnittet mellom teoretisk kunnskap og praktisk forståelse. Vår måte å løse installasjonsoppdrag er tids- og kostnadsbesparende, da en godt planlagt jobb vil ta kortere tid, kreve mindre personell, legge beslag på mindre ressurser og være utført over et kortere tidsrom. Ikke minst vil en godt planlagt jobb kunne gi en betydelig HMS-gevinst, da man ved tidlig involvering kan legge til rette for en gjennomgående sikkerhetstenkning i design av utstyr og valg av metode. Eksempler på installasjonstjenester.

 • 01

  Stålmontasje

 • 02

  Rørinstallasjon

 • 03

  Installasjon av boreutstryr

 • 04

  Fakkelbytte

 • 05

  Sveising

 • 06

  Arbeid i skvalpesone

 • 07

  Thrusterskifte

 • 08

  Grating og rekkverk

 • 09

  Rigging og skidding av utstyr

Rigging og løft

Siden AAK ble etablert i 1987 har rigging og løfteoperasjoner vært en av våre fremste disipliner. Tilkomstteknikere blir ofte involvert i løfteoperasjoner, da det stort sett alltid vil være behov for arbeid i høyden i forbindelse med løft. Rigging inngår i grunnkompetansen til alle våre tilkomstteknikere og mekanikere. Våre riggere er sertifisert ihht O3.2 og har med det selvsagt også sertifikat i stropp og anhuking (G11/O1.1+O2.2). I tillegg har våre ingeniører utvidet praktisk erfaring fra tilkomst og rigging for å best mulig kunne planlegge komplekse løfteoperasjoner.
Vi har en rikholdig utstyrspark av løfteutstyr, jekkeutstyr og transportutstyr for rask mobilisering i egne prosjekt, samt for utleie. Ta kontakt med oss, så har vi kanskje løsningen eller utstyret du trenger!

 • 01

  Kjettingtaljer

 • 02

  Lufttaljer

 • 03

  Wirejekker

 • 04

  Bjelkeklyper

 • 05

  Plateklyper

 • 06

  Hydrauliske jekker

 • 07

  Strekkfisker

 • 08

  Sjakler, slings, stropper etc

Betongrehabilitering

Gjennom mange år med betongrehabilitering offshore, har vi utviklet metoder for avvirkning/fjerning av gammel betong, samt utvilket nye metoder for oppmørtling. Våre metoder i dag er basert på bruk av vannmeisling med UHP og tørrmørtling.
Vi har også smarte og effektive løsninger for å sikre personellet tilkomst på vertikale overflater, og vi benytter en selvutviklet mobil arbeidsplattform – «Travo», for å sikre tilkomst.
Endúr AAKs tjenester innen betongrehabilitering utføres av personell sertifisert ihht NS-EN 1504-9 og NS9600.

FG inspeksjon

Det er en kjensgjerning at mye av utstyret på en offshoreinnretning enten er feilmontert eller ikke designet for å et langt liv på havet. Forebygging av fallende gjenstander utføres regelmessig på alle offshoreinstallasjoner for å avdekke forhold som kan utgjøre en umiddelbar eller fremtidig risiko. AAK utfører FG-inspeksjon av multidisiplin-personell, med fokus på å utbedre feil, mangler og avvik fortløpende mens inspeksjonslaget er på stedet. Dette reduserer behovet for ytterligere oppfølging av utstyrseier, og gir en konstnadseffektiv bruk av tid og ressurser. Inspeksjonen dokumenteres med bilder, lokasjon, aksjon og relevante referanser. Funn som ikke lar seg utbedre på stedet, gis anbefalt aksjon og en prioritering ut fra alvorlighetsgrad.
AAK kvalitetssikrer FG-personell ut fra en utdanningsstige med tre kompetansenivåer, der krav til formell kompetanse, loggført erfaring innen FG og interne kurs ligger til grunn for godkjenning på hvert nivå.
Vi leverer følgende tjenester relatert til forebygging av fallende gjenstander:

 • 01

  Fallende gjenstand inspeksjon

 • 02

  Utbedringer og korrektive tiltak av farlige forhold

 • 03

  Kurs i observasjonsteknikk og sikring av verktøy

 • 04

  E-læringskurs i fallende gjenstander

 • 05

  Make-safe kampanjer

 • 06

  Audit og verifikasjon av styringssystem

 • 07

  Konsulenttjenester

Rigging

Siden AAK ble etablert i 1987 har rigging og løfteoperasjoner vært en av våre fremste disipliner. Det er naturlig at vårt personell blir involvert i løfteoperasjoner, da det stort sett alltid vil være behov for arbeid i høyden i forbindelse med løft. Rigging inngår i grunnkompetansen til alle våre tilkomstteknikere og mekanikere. Våre riggere er sertifisert ihht O3.2 og har med det selvsagt også sertifikat i stropp og anhuking (G11/O1.1+O2.2). I tillegg har våre ingeniører utvidet praktisk erfaring fra tilkomst og rigging for å best mulig kunne planlegge komplekse løfteoperasjoner. AAK kan utføre det meste av løfterelaterte oppdrag, det være seg utskifting av fakler hvor det ikke er overhøyde, thrusterskifte eller installasjon av forsterkningsstruktur hvor det ikke er krandekning .

Mekaniske Fag

I Endúr AAK har vi en bred mekanisk kompetanse, og vi har personell med fagbrev og kompetanse innen en rekke mekaniske fag:

 • 01

  Sveisere

 • 02

  Platearbeidere

 • 03

  Rørleggere

 • 04

  Motormekanikere

 • 05

  Industrimekanikere

 • 06

  Boltetrekking (moment og strekk)

Sveis

Endúr har en omfattende sveiseaktivitet i felt og på verksted, med et tilsvarende stort arkiv med sveisekvalifikasjoner og sveiseprosedyrer. De sveiser de fleste metoder og materialkvaliteter i felt, og da også ved bruk av tilkomstteknikk.
Vi har dekkende prosedyrer for en rekke materialkvaliteter:

 • 01

  Karbon

 • 02

  Rustfritt

 • 03

  Aluminium

 • 04

  Duplex

 • 05

  Superduplex

 • 06

  6Mo

 • 07

  Titan

 • 08

  Cu-Ni