Artec Aqua

Artec Aqua er en ledende totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett. Selskapet har med egenutviklede produkter og løsninger tatt en solid posisjon innen segmentene smolt, postsmolt, stamfisk og landbasert matfisk for laks.

Ingegjerd Eidsvik
Daglig leder
Bjørn Finnøy
Salgssjef

En totalleverandør for landbasert oppdrett

Artec Aqua håndterer hele eller deler av jobben; fra rådgivning, prosjektering, kontrahering og bygging. Dette gir god oversikt i komplekse prosjekter, og forenkler prosessen fra beslutning til gjennom¬føring. Vår spesial¬kompetanse er vannbehandling, og vi garanterer høy vannkvalitet ¬uavhengig av teknologi.

Les mer om Artec Aqua

Et cluster av kompetanse

Artec Aqua var tidlig ute med en rendyrket satsing på anlegg for landbasert oppdrett. Dette gjør at vi i dag har erfarne spesialister på alle våre team. Gjennom flere suksessprosjekt har vi skapt tette relasjoner til gode samarbeidspartnere. Dette gir forutsigbarhet for oss og trygghet for deg.

Riktig systemløsning tilpasset din lokalitet

Vi har en teknologiuavhengig tilnærming i våre prosjekter. Kartlegging av behov for anlegget og lokalitetens egenskaper legger forutsetningen for hvilken teknologi som egner seg best. Ofte kan den beste løsningen være en kombinasjon av flere teknologier.

Systemløsninger

  • 01

    Artec Aqua Flowthroug System

  • 02

    Artec Aqua Hybrid System

  • 03

    Artec Aqua RAS