Akvakultur

Akvakultur er et av Endúrs viktigste satsingsområder. Vi er i dag en ledende totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg, samtidig som vi har en solid posisjon som leverandør av fôrflåter til havbruksnæringen. Vi tilbyr også et bredt spekter av tilstøtende tjenester.

Artec Aqua

Artec Aqua er en ledende totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett. Selskapet har med egenutviklede produkter og løsninger tatt en solid posisjon innen segmentene smolt, postsmolt, stamfisk og landbasert matfisk for laks.

Les mer om Artec Aqua

Sjøsterk

Sjøsterk utvikler og produserer integrerte betongflåter for havbruksnæringen i Norge. Selskapets fôrflåter er utviklet for å håndtere utsatte og krevende omgivelser, skreddersydd kundens individuelle behov.

Les mer om Sjøsterk