31. august 2021 – Endúr ASA (Endúr) leverte konsoliderte proformainntekter på 542,3 millioner kroner i andre kvartal 2021, en økning på 13 prosent fra samme kvartal i fjor (2. kvartal 2020: 479,3 millioner kroner). Proforma EBITDA-resultatet var 27,1 millioner kroner, ned fra 90,4 millioner kroner i andre kvartal i fjor, forårsaket av et svensk marint infrastrukturmarked som ble negativt påvirket av Covid-19, samt to problematiske prosjektavslutninger innen havbruksløsninger. Endúrs ordrereserve var på 2,45 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

“Totalt sett var det et anstendig kvartal med sterk omsetningsvekst, noen svært viktige kontraktstildelinger og ytterligere effektivisering av Endúr etter avhendingen av tilkomstteknikkselskapet AAK. Selv om EBITDA-resultatet er svekket av et svensk infrastrukturmarked fortsatt påvirket av Covid-19 og høyere tail-end-aktivitet enn planlagt for et par oppdrettsprosjekter, er Endúrs grunnleggende posisjon mye sterkere enn den var i begynnelsen av 2021, sier Hans Olav Storkås, administrerende direktør i Endúr.

Endúr vant flere strategisk viktige kontrakter i andre kvartal. Artec Aqua ble tildelt en mulighetsstudie med K Smart Farming for landbasert lakseoppdrett i Sør-Korea. Avtalen inkluderer en intensjon for Artec Aqua om å utføre prosjektering, levering, installasjon og igangkjøring av designede prosessrelaterte systemer og utstyr i den fremtidige utbyggingen av prosjektet. Dessuten vant BMO Entreprenør en stor kontrakt på 127 millioner kroner for arbeid på 19 broer for BaneNOR på Meråker og Trønderbanen, mens Marcon ble tildelt ni marine infrastrukturkontrakter i Sverige, til en verdi av 53 millioner svenske kroner.
På slutten av andre kvartal var Endurs ordrereserve på sunne 2,45 milliarder kroner.

Endúr leverte konsoliderte proformainntekter på 542,3 millioner kroner i andre kvartal 2021 (479,3 millioner) og et proforma EBITDA-resultat på 27,1 millioner kroner (90,4 millioner). EBIT var -7 millioner kroner (58,7 millioner).
Forretningsområdeoppdatering

Endúr er en ledende leverandør av marin infrastruktur og landbaserte oppdrettsløsninger. Konsernet gjennomfører forretningssegmentrapportering gjennom to kjernevirksomhetssegmenter: Marine Infrastructure og Aquaculture Solutions, pluss et tredje segment som består av Endur’s eldre virksomhet og konsernfunksjoner.

Segmentet Marine Infrastructure, som består av BMO Entreprenør, Marcon og Installit, økte ordreboken betydelig i kvartalet, drevet av de ovennevnte kontraktene til BMO Entreprenør og Marcon. Den norske marine infrastrukturvirksomheten oppnådde en sterk margin på historisk høye inntekter. Inntektene fra den svenske operasjonen er imidlertid ned 25 prosent mot samme periode i fjor forårsaket av et mindre gunstig svensk bygg- og rehabiliteringsmarked som skyldes Covid-19 og en uvanlig lang og kald vinter som resulterer i prosjektforsinkelser. I andre kvartal leverte segmentet Marine infrastruktur proforma-inntekter på 243,8 millioner kroner (278,2 millioner) og et proforma EBITDA-resultat på 31,8 millioner kroner (71,9 millioner).

Segmentet Aquaculture Solutions, bestående av Artec Aqua og Endúr Sjøsterk, leverte sterk vekst i andre kvartal. Proforma -inntektene endte på 255,3 millioner kroner, en økning på 61 prosent fra samme kvartal i fjor (158,9 millioner). EBITDA-resultatet var 12,3 millioner kroner (19,5 millioner). EBITDA ble negativt påvirket av tail-end-aktiviteter på to prosjekter som pådro seg flere kostnader enn forventet, hvorav det ene hadde et-for Artec Aqua-uvanlig stort fastprisomfang for Artec Aqua. Artec Aquas arbeid med Salmon Evolutions prosjekt på Indre Harøya går etter planen. Artec Aqua forventer og planlegger høyere aktivitet gjennom resten av 2021, sikret gjennom selskapets ordrereserve.

– Det landbaserte oppdrettsmarkedet er fortsatt sterkt, og vi forventer fortsatt vekst i det norske marine infrastrukturmarkedet. Det svenske infrastrukturmarkedet har forsinket det norske, men viser tegn til bedring, og Endúrs store og sunne etterslep bør sikre fortsatt vekst. Totalt sett ser vi frem til et forbedret 3. kvartal og andre halvår, sier Hans Olav Storkås.

Selskapspresentasjon kl. 08:00 CET i dag

Endúr vil arrangere live webcast -presentasjon i dag kl. 08:00 (CET). Investorer, analytikere, långivere og medier inviteres til å følge webcasten fra følgende URL: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210827_1/

Andre kvartal og første halvår 2021 delårsrapport, og en presentasjon av selskapets oppdatering, er vedlagt denne kunngjøringen.

Endur ASA Q2 2021_Final

Endúr ASA – Q2H1 2021 presentation_Final

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Media
Hans Olav Storkås, administrerende direktør i Endúr, tlf: 901 22 744
Investorer
Lasse B. Kjelsås, finansdirektør i Endúr, tlf: 908 49 772
Om Endúr ASA
Endúr ASA (OSE: ENDUR) er en ledende leverandør av konstruksjons- og vedlikeholdsprosjekter og tjenester for marin infrastruktur, inkludert anlegg for landbasert havbruk, kaier,

Del