Bergen Group ASA har blitt til Endúr ASA

Bergen Group ASA har i dag skiftet navnet til Endúr ASA. Transaksjonen med Endúr Holding er nå gjennomført. Antallet ansatte doblet til nærmere 400 og konsernets samlede ordrereserve har passert en milliard kroner som er en direkte konsekvens av at Endúr Fabricom nå inngår i konsernet.


– Vi har fått på plass et solid fundament og er godt posisjonert for lønnsom vekst, sier konsernsjef Nils Hoff.

Nils Hoff er både stolt og ydmyk over ansvaret for å lede det nye selskapet videre.

– I dag har vi fått på plass et sterkt vestlandsbasert industrikonsern som vi gleder oss til å utvikle videre.   Nå er vi klar for å vokse videre gjennom de tre satsingsområdene Akvakultur, Energi & Industri og Maritim Service, sier Nils Hoff.

Konsernsjef Nils Hoff i Bergen Group ASA som fra og med i dag heter Endúr ASA.

Navneskiftet fra Bergen Group ASA til Endúr ASA medfører at det børsnoterte konsernet vil endre såkalt ticker på Oslo Børs fra BERGEN til ENDUR. Samtidig blir det denne uken også gjort navneendringer i konsernets datterselskaper.  Stavanger-baserte Endúr Fabricom AS endrer nå havn til Endúr Energy Solutions og Bergen Group Services endrer navn til Endúr Maritime. Det samme gjelde for Bergen Group Sjøsterk som endres til Endúr Sjøsterk, og Bergen Group AAK som endres til Endúr AAK. 

Ordet Endúr er et gammelnorsk ord som avstammer fra ordet «endurnýja» som betyr å fornye, men Endúr er også et ord med flere betydninger – satt foran energi betyr det «varig energi».  Endúr vil også kunne sees på som en forkortelse av det engelske ordet endurance som betyr utholdenhet.

endur-navneskifte
HR-leder Sigrunn Monsen i Endúr AAK på plass med ny logo og nytt navn.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn