Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

I forbindelse med den tidligere annonserte sammenslåingen med Endúr Holding AS, kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA fredag 21. desember 2018 kl. 10.00.

Selve innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen kan lastes ned her. Innkallingen og vil også bli distribuert per post til Bergen Group ASA’s registrerte aksjonærer pr 20. november 2018.

Følgende vedlegg til innkallingen er tilgjengelig  på selskapet IR-sider eller ved å følge linkene under:

Som vedlegg til fisjonsplanen følger:

  1. Mellombalanse pr. 31.10.2018 for Endúr Holding AS
  2. Mellombalanse pr. 31.10.2018 for Bergen Group ASA
  3. Fisjonsbalanse pr.31.10.2018 for Endúr Holding AS
  4. Bekreftelse fra revisor om at Endúr Holding AS mellombalanse pr 31.10.2018 er gjort opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler.
  5. Bekreftelse fra revisor om at Bergen Group ASA´ mellombalanse pr 31.10.2018 er gjort opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler
  6. Årsregnskap og årsberetning med revisjonsberetning for Bergen Group ASA for de siste 3 regnskapsår (2015, 2016 og 2017), samt halvårsrapport for første halvår 2018. Endúr Holding AS AS ble stiftet 21.12.2017, og har således ikke tidligere utarbeidet årsregnskap eller årsberetning.
  7. Gjeldende vedtekter for Endúr Holding AS (Overdragende selskap)
  8. Gjeldende vedtekter for Bergen Group ASA (Vederlagsutstedende selskap)
  9. Erklæring fra revisor i Endúr Holding AS om at det er full dekning for gjenværende bundne egenkapital etter kapitalnedsettelsen.
  10. Erklæring fra revisor i Bergen Group ASA om at det er full dekning for gjenværende bundne egenkapital etter kapitalnedsettelsen.

Videre har styret i Bergen Group ASA utarbeidet en rapport til den ekstraordinære generalforsamingen med styrets vurdering av fisjonsplanen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Risnes, Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt 
+47 480 48 561

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn